Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header

Author Archives: Gülçin Elif Yücel

Bir Türk Aile Şirketinin Tarihsel Panoraması

Temmuz 15th, 2011 | Posted by Gülçin Elif Yücel in İktisat Tarihi | Yönetim - (0 Comments)
business_history-150x150

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erçek ve Prof. Dr. I. Öner Günçavdı’nın birlikte gerçekleştirdikleri “Ulusal ve Uluslararası Kaynak Kısıtları ve İşletme Gruplarının Evrimi: Bir Türk Aile Holdinginin Tarihsel incelemesi, 1950 – 1999” adlı çalışmayla Türk işletmecilik tarihine ışık tutuyorlar. 50 yıl gibi bir süreyi kapsayan bu çalışmada, zaman içerisinde dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmelerin etkisini görülebiliyor. …
Read more

Şirketlerin Sermaye Piyasasındaki Şeffaflıkları

Temmuz 15th, 2011 | Posted by Gülçin Elif Yücel in Ekonomi | Mühendislik Tasarımı - (0 Comments)
imkb-150x150

Öğrencilerimizden Ramazan Atıcı ve Seda Keklik’in, ekonomi hocalarımızdan Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş ve finans hocalarımızdan Doç.Dr. Oktay Taş danışmanlığında hazırladıkları “Şirketlerin Sermaye Piyasasındaki Şeffaflıkları İle Gelişmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”  başlıklı bitirme projeleri, çağımızın önemli bir sermaye piyasası problemini ele aldı. Bu çalışmada kurumsal yönetim ilkelerinin bir bileşeni olan şeffaflık, işletme büyüklüğü ve sermaye maliyeti arasındaki …
Read more

İlaç Sektöründe Geri Ödeme

Temmuz 15th, 2011 | Posted by Gülçin Elif Yücel in Ekonomi | Entegre Sistem Tasarımı | İlaç | Mühendislik Tasarımı - (2 Comments)
imagesCAX70XCL2-150x150

Öğrencilerimizden Duygu Engin’in yazdığı ve danışmanlığını ekonomi hocalarımızdan Doç.Dr. Sencer Ecer’in yaptığı “İlaç Sektöründe Geri Ödeme (Reimbursement)” başlıklı bitirme projesi, ilaç sektöründeki önemli bir problemi konu almaktadır. Bu çalışmada, dünyada 2000’li yıllardan sonra ortaya çıkan, Risk Paylaşımı Anlaşmaları uygulamaları incelenmiş ve uygun bir örnekleme ortaya koyulmuştur.  Bu kapsamda ilk bölümde Türkiye’de ilaç geri ödeme açısından sosyal …
Read more

Zorunlu İlköğretim Süresi ve Lise Eğitimi

Temmuz 15th, 2011 | Posted by Gülçin Elif Yücel in Ekonomi | Sayısal Yöntemler - (0 Comments)
zorunluegitim-150x150

Ekonomi hocalarımızdan Öğr.Gör.Dr. Tolga Yüret’in İktisat, İşletme ve Finans dergisinde yayınlanan “Human Capital and Sorting Models Reconsidered” başlıklı makalesinin özetine buradan ulaşabilirsiniz. Turkey changed its compulsory attendance law in the 1997-1998 academic year The requirement increased from five to eight years of primary education. After the law change, there is an abrupt increase in the …
Read more

Türkiye’de Serbest Bölgelerinin Sektörel Dönüşümü

Temmuz 15th, 2011 | Posted by Gülçin Elif Yücel in Ekonomi - (0 Comments)
freezone-150x150

Ekonomi hocalarımızdan Yrd. Doç.Dr. Derya Karakaş’ın Sevil Acar Aytekin ile birlikte yazdığı “Sectoral Transformation of Turkish Free Zones” adlı makalesi İktisat İşletme ve Finans Dergisi’nin Ağustos 2011 sayısında yayınlanmak üzere seçilmiştir. Makalenin İngilizce ve Türkçe özetlerine buradan ulaşabilirsiniz. Free zones (FZs) have been used to promote export-orientation of Turkey after 1980. These zones initially focused on …
Read more

Türkiye’de Sağlığın Ticarileşmesi

Temmuz 15th, 2011 | Posted by Gülçin Elif Yücel in Ekonomi | Sağlık - (0 Comments)
meds-150x150

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş’ın F.Y.Yılmaz ile birlikte hazırladıkladıkları “Türkiye’de Sağlığın Ticarileşmesi: Özel Hastaneciliğin İnşa Süreci” adlı çalışmaları Toplum ve Hekim Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. Kendisini tebrik ediyoruz.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar İşsizliğe Çare Olur mu?

Temmuz 15th, 2011 | Posted by Gülçin Elif Yücel in Ekonomi | Gelişme Ekonomisi - (0 Comments)
issizlik-150x150

Bölümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı ve Yrd.Doç.Dr. Mehtap Hisarcıklılar’ın birlikte hazırladıkları “Can FDI be a Panacea for Unemployment?:The Turkish Case” başlıklı çalışma, işsizlik sorununun doğrudan yabancı yatırım ile çözülüp çözülemeyeceğini incelemektedir. Foreign Direct Investment (FDI) constitutes the main mechanism for economic globalization.. Despite the rising integration of the Turkish economy into …
Read more

Yeni Kitap: Türkiye Finans Kapitali

Temmuz 15th, 2011 | Posted by Gülçin Elif Yücel in Ekonomi | Finans & Muhasebe - (0 Comments)
41J65RgDddL__SS500_2-150x150

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş’ın, VDM Verlag yayınlarından çıkan “Global Integration of Turkish Finance Capital: State, Capital and Banking Reform in Turkey” başlıklı kitabına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Sermaye Akışının Ekonomik Performansı

Temmuz 15th, 2011 | Posted by Gülçin Elif Yücel in Ekonomi | Gelişme Ekonomisi | Makroekonomi - (0 Comments)
moneysky-150x150

Bir ülkeye gelen yabancı yatırımın artışı, o ülkenin ekonomik performansını gerçekten olumlu etkilemekte midir? Danışmanlığını Yrd.Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı hocamızın yaptığı ve öğrencilerimizden Mehmet Arslan ve Asım Çağrı Kenanoğlu tarafından hazırlanan “Gelişmekte Olan Ülkelere Giren Sermaye Akışının Ekonomik Performansa Etkisinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçümü ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler” başlıklı bitirme projesinin özeti aşağıda sunulmuştur: …
Read more

İlaç Fiyatlamasında Optimizasyon

Temmuz 15th, 2011 | Posted by Gülçin Elif Yücel in Ekonometri | Ekonomi | İlaç - (0 Comments)
imagesCAGLO22F-150x150

Öğrencilerimizden Merve Şahin’in Doç.Dr. Sencer Ecer ve Doç.Dr. Özgür Kayalıca danışmanlığında hazırladığı “Optimal İlaç Fiyatlaması” konulu bitirme projesinde, ilaç sektörünün fiyatlandırma problemi incelenmiştir. Bu kapsamda, Tegretol isimli orijinal ilacın talep fonksiyonu, ilk olarak arz eğrisi sabit varsayılarak daha sonra arz eğrisinin de değişebildiği modellenerek kestirilmiştir.  Her iki modelde de, durağan olmama (non-stationarity), otokorelasyon (autocorelation), değişken …
Read more

Türkiye Elektrik Piyasalarının Derinleşmesi

Temmuz 15th, 2011 | Posted by Gülçin Elif Yücel in Ekonomi | Enerji - (0 Comments)
imagesCATRFN2O-150x150

Öğrencilerimizden Seda Obuz ve Gülşah Yavaş’ın hazırladığı, danışmanlığını Doç.Dr. Sencer Ecer’in yaptığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliği ile yapılan “Türkiye Elektrik Piyasalarında Beklenen Derinleşmenin Getireceği Riskler ve Fırsatlar” konulu bitirme tasarım projesinin özetine buradan ulşabilirsiniz. Elektrik piyasaları genelde ülkenin enerji kaynak profiline ve regülasyon derecesine göre şekillenir. Ayrıca bu piyasalar başta dikey ayrıştırmalar …
Read more

Türkiye’nin İlaç Sektörü İhracatı

Temmuz 15th, 2011 | Posted by Gülçin Elif Yücel in Ekonomi | İlaç | Mühendislik Tasarımı - (1 Comments)
imagesCAX70XCL2-150x150

Öğrencilerimizden Yağmur Altınoluk ve Aslı Gürel’in hazırladığı ve danışmanlığını Doç.Dr. Sencer Ecer’in yaptığı “Türkiye İlaç Sektörünün İhracat Kapasitesinin Analizi ve İhracat Artırımına Yönelik Politikaların Belirlenmesi” konulu bitirme tasarım projesinde, Türkiye’nin ilaç ihracatı potansiyeli incelenmiştir. Çalışmada, Türkiye’nin ilaç ihracat potansiyeli, temel uluslar arası ticaret teorileri ışığında talep, arz ve regülasyon yönlerinden incelenmiştir. Talep yönünde, ülkelerin epidemiyolojisi …
Read more