Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header
tepav

İşletme Mühendisliği mezunlarımızdan, T.C. Merkez Bankası Araştırma Bölümü’nde iktisat alanında çalışmakta olan Dr. Murat Üngör, “Türkiye’de Tarımsal Verimlilik ve Büyüme” çalışmasıyla TEPAV’ın Prof. Dr. Merih Celasun anısına vermekte olduğu 2011 ödülünü ve Celasun Ailesi Özel Ödülü’nü kazanmıştır. Ödül, 20 Haziran 2012’de Merih Celasun’a Saygı Günü’nde verilecektir. Çalışma “Türkiye’de kişi başı milli gelirin Yunanistan, Portekiz ve …
Read more

issizlik-150x150

Bölümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı ve Yrd.Doç.Dr. Mehtap Hisarcıklılar’ın birlikte hazırladıkları “Can FDI be a Panacea for Unemployment?:The Turkish Case” başlıklı çalışma, işsizlik sorununun doğrudan yabancı yatırım ile çözülüp çözülemeyeceğini incelemektedir. Foreign Direct Investment (FDI) constitutes the main mechanism for economic globalization.. Despite the rising integration of the Turkish economy into …
Read more

moneysky-150x150

Bir ülkeye gelen yabancı yatırımın artışı, o ülkenin ekonomik performansını gerçekten olumlu etkilemekte midir? Danışmanlığını Yrd.Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı hocamızın yaptığı ve öğrencilerimizden Mehmet Arslan ve Asım Çağrı Kenanoğlu tarafından hazırlanan “Gelişmekte Olan Ülkelere Giren Sermaye Akışının Ekonomik Performansa Etkisinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçümü ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler” başlıklı bitirme projesinin özeti aşağıda sunulmuştur: …
Read more

yoksul-150x150

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından düzenlenen “Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Çalıştayı” 24 Nisan 2009 tarihinde gerçekleştirildi. Türkiye’de Çok Boyutlu Fakirlik ve Gelir Dağılımı, Küreselleşme ve Yoksulluk, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Hesaplamalarının Yorumlanması ve Kamuoyu İlişkileri gibi konuların tartışıldığı çalıştaya Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelen katılımcılar da Hanehalkı Bütçe Anketleri ile ilgili sunumlar yaparak katkı …
Read more

armagankitap

Bölümümüz iktisat hocalarından Prof. Dr. Ertuğrul Tokdemir, Prof. Dr. Öner Günçavdı ve Yrd. Doç. Dr. Saime Suna Kayam tarafından derlenen ve uzun yıllar hem bölümümüze hem de Türkiye İktisat Tarihi araştırmalarına katkıda bulunmuş olan  Prof. Dr. Haydar Kazgan’a ithaf edilen Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması başlıklı kitap 2011 yılında Türk Tarih Kurumu Yayınları’ndan çıktı. Kitapta, çalışmaları …
Read more

green

İlki  20-21 Haziran 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen ve yürütücülerinden birinin bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı olduğu Yeşil Ekonomi Konferansı’nın 2.’si 2011 yılında yapılacaktır. Konferans ile ilgili duyurular ilerleyen tarihlerde sitemizden yapılacaktır.