Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header
business_history-150x150

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erçek ve Prof. Dr. I. Öner Günçavdı’nın birlikte gerçekleştirdikleri “Ulusal ve Uluslararası Kaynak Kısıtları ve İşletme Gruplarının Evrimi: Bir Türk Aile Holdinginin Tarihsel incelemesi, 1950 – 1999” adlı çalışmayla Türk işletmecilik tarihine ışık tutuyorlar. 50 yıl gibi bir süreyi kapsayan bu çalışmada, zaman içerisinde dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmelerin etkisini görülebiliyor. …
Read more

ITU LOGO2

Dekanımız Prof.Dr. Öner Günçavdı’nın “İTÜ’de İktisat Eğitimi ve İktisat Eğitiminin 100. yılı” başlıklı çalışmasına bu adresten ulaşabilirsiniz.

armagankitap

Bölümümüz iktisat hocalarından Prof. Dr. Ertuğrul Tokdemir, Prof. Dr. Öner Günçavdı ve Yrd. Doç. Dr. Saime Suna Kayam tarafından derlenen ve uzun yıllar hem bölümümüze hem de Türkiye İktisat Tarihi araştırmalarına katkıda bulunmuş olan  Prof. Dr. Haydar Kazgan’a ithaf edilen Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması başlıklı kitap 2011 yılında Türk Tarih Kurumu Yayınları’ndan çıktı. Kitapta, çalışmaları …
Read more