Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header
justice-150x150

Mühendisi, mühendis kimliği bulunan ancak aynı zamanda da işletme yönetiminden anlayan bir kimsedir. İşletme Mühendisi’nin meslek hayatın boyunca karşılaşacağı, sorunlar temel mühendislik problemleri kadar sosyal bilimlerle de ilişkili olacaktır. Çünkü İşletme Mühendisleri, diğer mühendislik alanlarındaki uzmanlarla da iletişim kurabilen iyi mühendisler olmanın da ötesinde, sorunların sosyal boyutlarını da görebilen, hukuk, iktisat gibi alanlarda da donanımlı …
Read more

handshake-150x150

Prensip olarak, işçi ve işverenler,  iş sözleşmesi yapma konusunda anlaştıkları gibi,  istedikleri anda bu iş sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona da erdirebilirler. Bu sona erdirme anlaşması “bozma sözleşmesi” veya “ikale” olarak adlandırılmaktadır. Prensipte hukuka uygun görünen bu durum, iş hukukunda yer alan iş güvencesi veya iş sözleşmesinin feshine ilişkin kuralları etkisiz bırakmak amacıyla da kullanılabilir. Öyleyse, bir iş …
Read more

calısmatoplumlogo

Bölümümüz araştırma görevlilerinden Başak Güneş ve Faruk Barış Mutlay tarafından hazırlanan Yeni Borçlar Kanunu’nun hizmet sözleşmesine yönelik hükümlerine dair değerlendirme Çalışma ve Toplum dergisinin yayınlanacak olan 30. sayısı kapsamına alınmıştır. Asistanlarımızı tebrik ediyoruz.