Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header
moneysky-150x150

Bir ülkeye gelen yabancı yatırımın artışı, o ülkenin ekonomik performansını gerçekten olumlu etkilemekte midir? Danışmanlığını Yrd.Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı hocamızın yaptığı ve öğrencilerimizden Mehmet Arslan ve Asım Çağrı Kenanoğlu tarafından hazırlanan “Gelişmekte Olan Ülkelere Giren Sermaye Akışının Ekonomik Performansa Etkisinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçümü ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler” başlıklı bitirme projesinin özeti aşağıda sunulmuştur: …
Read more

gemlogo3-150x100

9-17 Ekim 2011 tarihlerinde üniversitemizde Cinsiyet, Makroekonomi ve Uluslararası Ekonomi Uluslararası Çalışma Grubu‘nun (International Working Group on Gender, Macroeconomics and International Economics GEM-IWG) 1.Avrupa Bölgesel Yoğun Çalıştayı ve Sempozyumu gerçekleştirilecektir. Çalıştayın ev sahipliğini İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim,Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi’nin yapacaktır. Ayrıca Warsaw Ekonomi Okulu, Levy Ekonomi Enstitüsü Cinsiyet ve Ekonomik Eşitlik …
Read more