Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header
sskitapresim

İşletme Mühendisliği bölümü emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selime Sezgin’e, editörlüğü pazarlama grubu öğretim üyeleri Prof. Dr. Nimet Uray, Doç. Dr. Şebnem Burnaz, Doç. Dr. A. Banu Elmadağ Baş, Y. Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu, Dr. Gonca Ulubaşoğlu, Ar. Gör. Canan Aktan ve Ar. Gör. Melek Demiray tarafından yapılan Armağan kitabı, hocamız onuruna 23 Ekim 2011’de …
Read more

Bölümümüz hocalarından Doç. Dr. Şebnem Burnaz’ın, MARTA, J., SINGHAPAKDI, A., LEE, D.J.,  TOPCU, Y.I., ATAKAN, M.G.S. ve OZKARACALAR, T ile birlikte Journal of Business Ethics dergisinde basılmak üzere hazırladığı, şu an hakem değerlendirme aşamasıda olan ” The Effects of Corporate Ethical Values and Personal Moral Philosophies on Ethical Intentions in Selling Situations: Evidence from Turkish, Thai, and American Businesspeople” …
Read more

Bölümümüz hocalarından Doç. Dr. Şebnem Burnaz’ın, İTÜ İşletme Mühendisliği yüksek lisans mazunlarımızdan Pınar Bilgin ile birlikte hazırladığı ve 2011 yılındaJournal of Product & Brand Management dergisinde yayınlanan ” Evaluations on Brand Extensions: B2B Brands Extended Into B2C Markets” başlıklı makalesinin özeti aşağıda verilmiştir. Tam metine ilgili linkten ulaşabilirsiniz. This paper examines whether companies in business to business (B2B) markets …
Read more

Bölümümüz hocalarından Doç. Dr. Şebnem Burnaz’ın, İTÜ İşletme Mühendisliği doktora öğrencilerinden Ramazan Nacar ile birlikte hazırladığı ve 2011 yılında Qualitative Marketing Research: An International Journal dergisinde yayınlanan ” A Cultural Content Analysis of Multinational Companies’ Websites” başlıklı makalesinin özeti aşağıda verilmiştir. Tam metine ilgili linkten ulaşabilirsiniz. This study aims to analyse the appropriateness of the information content …
Read more

Bölümümüz hocalarından Doç. Dr. Şebnem Burnaz’ın, M.G. Serap Atakanve Y. İlker Topçu ile birlikte hazırladığı ve 2010 yılında Journal of Academic Ethics dergisinde yayınlanan “Have Ethical Perceptions Changed? A Comparative Study on the Ethical Perceptions of Turkish Faculty Members” başlıklı makalesinin özeti aşağıda verilmiştir. Tam metine ilgili linkten ulaşabilirsiniz. This study presents a comparative investigation …
Read more

Bölümümüz hocalarından Doç. Dr. Şebnem Burnaz’ın, Y. İlker Topçu, M.G. Serap Atakanve Anusorn Shighapakdi ile birlikte hazırladığı ve 2009 yılında Journal of Business Ethics dergisinde yayınlanan “An Exploratory Cross Cultural Analysis of Marketing Ethics: The Case of Turkish, Thai, and American Businesspeople” başlıklı makalesinin özeti aşağıda verilmiştir. Tam metine ilgili linkten ulaşabilirsiniz. This study compares …
Read more

sadakat-150x150

Öğrencilerimizden Begüm Büyükpehlivan ve İrem Karaturhan, bölümümüz akademisyenlerinden Gonca Ulubaşoğlu’nun danışmanlığında, mezuniyet projesi olarak “İlişkisel Pazarlama Anlayışında Müşteri Sadakati Oluşum Süreci ve Müşteri İlişkileri Yönetiminde Sadakat Kartlarının Rolü” başlıklı bir bitirme tasarım projesi gerçekleştirdiler. Çalışmanın kısa özetini aşağıda bulabilirsiniz. Yeni müşteri kazanmanın ve mevcut müşteriyi elde tutmanın giderek zorlaştığı günümüzde müşteri odaklı ilişkisel pazarlama anlayışı …
Read more

Avrupa Pazarlama Akademisi Üyeliği

Temmuz 18th, 2011 | Posted by admin in Genel | Pazarlama - (2 Comments)
emac

Bölümümüz öğretim üyelerinden, Yrd. Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu, Avrupa’nın en büyük pazarlama akademisyenleri birliği olan tarafından 2010-2013 dönemi Türkiye temsilcisi olarak Yürütme Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyoruz.

segment-150x150

Bölümümüz son sınıf öğrencilerinden Duygu Özahioğlu ve Elçin Özden, mezuniyet projesi kapsamında akademisyenlerimizden Banu Elmadağ Baş’ın danışmanlığında “Lokasyon Bazlı Segmentasyonun Finans Sektöründeki Yeri ve Firma Stratejilerine Uygun Mikropazar Uygulamalarının Yapılması” başlıklı bir çalışma yapmışlardır. Çalışmanın kısa özetini aşağıda bulabilirsiniz. Günümüzde firmalar segmentasyon alışkanlıklarını değiştirmektedirler. Firma stratejilerine uygun olarak yapılan lokasyon bazlı segmentasyonlar da firmalara rekabetçi avantaj …
Read more

brands-150x150

Markalarin müşteri nezdindeki imajının yönetiminde, duyular ne kadar etkili olmaktadır? Bu soruya yanıt vermek için öğrencilerimizden Aysel Mırzayeva, akademisyenlerimizden A. Banu Elmadağ Baş’ın akademik danışmanlığında bir bitirme projesi gerçekleştirmiştir. Çalışmanın kısa özetini aşağıda bulabilirsiniz. Markalar arası rekabetin sertleştiği günümüzde markalar için canlı kalabilmek giderek zorlaşmakta, klasik pazarlama faaliyetleri bunu sağlamada yetersiz kalabilmektedir. Birden fazla duyuya …
Read more

MCDA

Journal of Multi-Criteria Decision Analysis dergisinde yayımlanan “A multiple-criteria decision-making approach for evaluation of retail location” başlıklı, İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Şebnem Burnaz ve Endüstri Mühensliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Y.İlker Topçu`nun birlikte hazırladıkları makale, 2008 yılının en çok okunan makaleleri arasına girmiştir. Hocalarımızı tebrik ediyoruz.

costlogo

Avrupa Birliği (AB) Pazarlarına Doğrudan Sermaye Yatırımı Yapan Türk Şirketlerinin Uluslararası Pazarlama ve Uluslararası İşletme Açısından Analizi yapılıyor.
Read more