Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header
zorunluegitim-150x150

Ekonomi hocalarımızdan Öğr.Gör.Dr. Tolga Yüret’in İktisat, İşletme ve Finans dergisinde yayınlanan “Human Capital and Sorting Models Reconsidered” başlıklı makalesinin özetine buradan ulaşabilirsiniz. Turkey changed its compulsory attendance law in the 1997-1998 academic year The requirement increased from five to eight years of primary education. After the law change, there is an abrupt increase in the …
Read more

africa-150x150

Bölümümüz hocalarından Doç.Dr. Sencer Ecer’in A. Tompkins ile birlikte yazdığı “An Econometric Analysis of the Remittance Determinants among Ghanaians and Nigerians in the United States, the United Kingdom, and Germany” başlıklı makalesi 2011 yılı içerisinde  International Migration dergisinde yayınlanacaktır. Makalenin özetine buradan ulaşabilirsiniz. This paper examines the determinants of remittance behavior relying on a dataset of …
Read more

imagesCAGLO22F-150x150

Öğrencilerimizden Merve Şahin’in Doç.Dr. Sencer Ecer ve Doç.Dr. Özgür Kayalıca danışmanlığında hazırladığı “Optimal İlaç Fiyatlaması” konulu bitirme projesinde, ilaç sektörünün fiyatlandırma problemi incelenmiştir. Bu kapsamda, Tegretol isimli orijinal ilacın talep fonksiyonu, ilk olarak arz eğrisi sabit varsayılarak daha sonra arz eğrisinin de değişebildiği modellenerek kestirilmiştir.  Her iki modelde de, durağan olmama (non-stationarity), otokorelasyon (autocorelation), değişken …
Read more

imagesCA4O0X3I-150x140

Danışmanlığını Doç.Dr. Sencer Ecer hocamızın yaptığı ve öğrencilerimizden Alptegin Albayraktaroğlu ve Alican Kabaş’a ait olan “A Game Theoretic Model of Competition in an Energy Market” başlıklı bitirme tasarım projesinin özeti aşağıdaki gibidir. This paper uses a game-theoretic model to examine the impact of full entry of Algeria into the European natural gas market. After estimating …
Read more

ezgikaya

Ezgi Kaya’nın Prof. Dr. Ümit Şenesen danışmanlığında Haziran 2008’de tamamladığı Türkiye’de Gelir Bölüşümü Eşitsizliğine Cinsiyet Ayırımının Katkısı başlıklı tezi Türkiye Ekonomi Kurumu’nca Yılın En İyi İktisat Yüksek Lisans Tezi yarışmasında ödül kazandı. Bu tezden üretilen “Gini Decomposition by Gender: Turkish Case” başlıklı yazı Brussels Economıc Review – Cahıers Economıques De Bruxelles adlı uluslararası  dergide 2010 …
Read more