Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header
worldmap-150x150

Bölümümüzün İktisat  alanında çalışan öğretim üyelerinden Doç.Dr. Özgür Kayalıca, YDoç. Dr. Saime S. Kayam ve YDoç. Dr. Mehtap Hisarcıklılar’ın  lisans öğrencilerimizin de katkısıyla gerçekleştirdikleri ve TÜBİTAK tarafından desteklenen  “Türkiye’nin Yurtdışındaki Doğrudan Sermaye Yatırımları: Bir Mikro Veri Analizi” konulu proje 2010 yılında tamamlanmıştır. Bu projede amaç, 1990lardan beri Türk yatırımcılarının dünyanın çeşitli ülkelerinde yaptıkları yatırımları;  yatırımcılarımızın …
Read more

global-outlook-150x150

Küreselleşmenin ülke ekonomileri ve özellikle de işgücü piyasaları üzerine etkisini tartışmak amacıyla İTÜ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) ile Nottingham University Leverhulme Centre for Research on Globalization and Economic Policy (GEP) ‘nin ortaklaşa düzenlediği İşgücü Piyasaları, Ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar konulu çalıştay 1-2 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleştirildi. İşletme Mühendisliği Bölümü’ndeki iktisatçıların yanı sıra …
Read more

iif_logo

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Saime Suna Kayam ve Yrd.Doç.Dr. Mehtap Hisarcıklılar’ın birlikte hazırladığı “Türkiye’den Çıkan Doğrudan Yatırımları Belirleyen Etmenler (Determinants of Turkish Outward FDI), 1992–2005″ adlı makalesi İktisat, İşletme ve Finans dergisinde yayınlanmıştır. Türkiye’den çıkan doğrudan yatırımları belirleyen etmenlerin, çekim modeli yaklaşımı ile araştırıldığı bu çalışmada, 1992-2005 döneminde toplam çıkan yatırımların önemli bir kısmını oluşturan onbir ülke …
Read more

gemlogo3-150x100

9-17 Ekim 2011 tarihlerinde üniversitemizde Cinsiyet, Makroekonomi ve Uluslararası Ekonomi Uluslararası Çalışma Grubu‘nun (International Working Group on Gender, Macroeconomics and International Economics GEM-IWG) 1.Avrupa Bölgesel Yoğun Çalıştayı ve Sempozyumu gerçekleştirilecektir. Çalıştayın ev sahipliğini İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim,Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi’nin yapacaktır. Ayrıca Warsaw Ekonomi Okulu, Levy Ekonomi Enstitüsü Cinsiyet ve Ekonomik Eşitlik …
Read more