Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header
global-outlook-150x150

Küreselleşmenin ülke ekonomileri ve özellikle de işgücü piyasaları üzerine etkisini tartışmak amacıyla İTÜ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) ile Nottingham University Leverhulme Centre for Research on Globalization and Economic Policy (GEP) ‘nin ortaklaşa düzenlediği İşgücü Piyasaları, Ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar konulu çalıştay 1-2 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleştirildi. İşletme Mühendisliği Bölümü’ndeki iktisatçıların yanı sıra …
Read more

aksamhaberipek-150x150

Bölümümüz hocalarından Doç.Dr. İpek İlkkaracan Ajas’ın 18 Haziran 2011 tarihinde Akşam gazetesinde yayınlanan “En Yaygın Kadın Mesleği Tam Zamanlı Ev Kadınlığı” başlıklı röportajı için tıklayınız.