Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header
sadakat-150x150

Öğrencilerimizden Begüm Büyükpehlivan ve İrem Karaturhan, bölümümüz akademisyenlerinden Gonca Ulubaşoğlu’nun danışmanlığında, mezuniyet projesi olarak “İlişkisel Pazarlama Anlayışında Müşteri Sadakati Oluşum Süreci ve Müşteri İlişkileri Yönetiminde Sadakat Kartlarının Rolü” başlıklı bir bitirme tasarım projesi gerçekleştirdiler. Çalışmanın kısa özetini aşağıda bulabilirsiniz. Yeni müşteri kazanmanın ve mevcut müşteriyi elde tutmanın giderek zorlaştığı günümüzde müşteri odaklı ilişkisel pazarlama anlayışı …
Read more

imkb-150x150

Öğrencilerimizden Ramazan Atıcı ve Seda Keklik’in, ekonomi hocalarımızdan Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş ve finans hocalarımızdan Doç.Dr. Oktay Taş danışmanlığında hazırladıkları “Şirketlerin Sermaye Piyasasındaki Şeffaflıkları İle Gelişmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”  başlıklı bitirme projeleri, çağımızın önemli bir sermaye piyasası problemini ele aldı. Bu çalışmada kurumsal yönetim ilkelerinin bir bileşeni olan şeffaflık, işletme büyüklüğü ve sermaye maliyeti arasındaki …
Read more

imagesCAX70XCL2-150x150

Öğrencilerimizden Duygu Engin’in yazdığı ve danışmanlığını ekonomi hocalarımızdan Doç.Dr. Sencer Ecer’in yaptığı “İlaç Sektöründe Geri Ödeme (Reimbursement)” başlıklı bitirme projesi, ilaç sektöründeki önemli bir problemi konu almaktadır. Bu çalışmada, dünyada 2000’li yıllardan sonra ortaya çıkan, Risk Paylaşımı Anlaşmaları uygulamaları incelenmiş ve uygun bir örnekleme ortaya koyulmuştur.  Bu kapsamda ilk bölümde Türkiye’de ilaç geri ödeme açısından sosyal …
Read more

imagesCAX70XCL2-150x150

Öğrencilerimizden Yağmur Altınoluk ve Aslı Gürel’in hazırladığı ve danışmanlığını Doç.Dr. Sencer Ecer’in yaptığı “Türkiye İlaç Sektörünün İhracat Kapasitesinin Analizi ve İhracat Artırımına Yönelik Politikaların Belirlenmesi” konulu bitirme tasarım projesinde, Türkiye’nin ilaç ihracatı potansiyeli incelenmiştir. Çalışmada, Türkiye’nin ilaç ihracat potansiyeli, temel uluslar arası ticaret teorileri ışığında talep, arz ve regülasyon yönlerinden incelenmiştir. Talep yönünde, ülkelerin epidemiyolojisi …
Read more

golf

Mezunlarımız Arife Aycan KASAP ve Gökçen FAİZ’in 2008 yılında Prof. Dr. Suat Küçükçiftçi ve Doç. Dr. Özgür Kayalıca’nın  danışmanlığında yürüttükleri bitirme tasarım projesinden derledikleri “Bir Endüstri Olarak Golf” adlı kitap ülkemizdeki Golf sektörünü anlatıyor. Kitapta Golf, son 10 yıldır ülkemizde gösterdiği gelişmeyle dikkatleri üzerine toplayan, kimi konularda ciddi eleştiriler alan, kimi konularda da yoğun övgüyle anılan; sadece …
Read more