Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header
easing

Öğretim Üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Deniz Tunçalp,  European Financial Management Association (EFMA)’nın dergisi EFMA Journal’da yayınladığı makalesinde Dünya’da Bankacılık ile Telekom arasında önemli bir stratejik rekbet konusu olan Mobil Temazsız Ödeme konusunun geleceğini tartışıyor. Makale ayrıca, bu alanda lider ülkelerden biri olan ülkemizdeki mevcut pilot projeleri de vaka olarak inceliyor. Avrupa’daki Bireysel Bankaların ortak kurluşu …
Read more

segment-150x150

Bölümümüz son sınıf öğrencilerinden Duygu Özahioğlu ve Elçin Özden, mezuniyet projesi kapsamında akademisyenlerimizden Banu Elmadağ Baş’ın danışmanlığında “Lokasyon Bazlı Segmentasyonun Finans Sektöründeki Yeri ve Firma Stratejilerine Uygun Mikropazar Uygulamalarının Yapılması” başlıklı bir çalışma yapmışlardır. Çalışmanın kısa özetini aşağıda bulabilirsiniz. Günümüzde firmalar segmentasyon alışkanlıklarını değiştirmektedirler. Firma stratejilerine uygun olarak yapılan lokasyon bazlı segmentasyonlar da firmalara rekabetçi avantaj …
Read more

health-150x150

Sağlık kurumlarında stratejik yönetim uygulamaları  son 20 yılın önemli konularından biridir. Sağlık kurumları hem iktisadi hem de düzenleyici kurumların etkisi ile stratejik yönetim uygulamalarını gerçekleştirme gerekliliği ile karşı karşıyadır. Bu gereklilikten en fazla etkilenen sağlık kurumlarından biri de hastanelerdir. Yönetim uygulamalarının daha kapsamlı olduğu düşünülen ABD’deki hastanelerin de, stratejik yönetim uygulamalarına geçişte problemler yaşamaktadırlar. Öğretim …
Read more

temsaglobal-150x150

Öğrencilerimiz “Üretim Yönetiminin Temelleri” dersi kapsamında üretim yönetimi ile ilişkili çeşitli alanlarda sektörel uygulamaların konu edildiği vaka çalışmalarını yorumlayarak proje raporları oluşturmaktadırlar. Adana, Adapazarı ve Mısır’da fabrikası bulunan otobüs, minibüs ve kamyonet üreten otomotiv şirketi olan Temsa Global Firması’nın ürün stratejisi ile ilgili vaka çalışması da öğrencilerimizin incelediği güncel bir vaka çalışmasıdır. Öğrencilerimiz bu çalışmada; …
Read more

imagesCAX70XCL2-150x150

Öğrencilerimizden Duygu Engin’in yazdığı ve danışmanlığını ekonomi hocalarımızdan Doç.Dr. Sencer Ecer’in yaptığı “İlaç Sektöründe Geri Ödeme (Reimbursement)” başlıklı bitirme projesi, ilaç sektöründeki önemli bir problemi konu almaktadır. Bu çalışmada, dünyada 2000’li yıllardan sonra ortaya çıkan, Risk Paylaşımı Anlaşmaları uygulamaları incelenmiş ve uygun bir örnekleme ortaya koyulmuştur.  Bu kapsamda ilk bölümde Türkiye’de ilaç geri ödeme açısından sosyal …
Read more

meds-150x150

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş’ın F.Y.Yılmaz ile birlikte hazırladıkladıkları “Türkiye’de Sağlığın Ticarileşmesi: Özel Hastaneciliğin İnşa Süreci” adlı çalışmaları Toplum ve Hekim Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. Kendisini tebrik ediyoruz.

imagesCAGLO22F-150x150

Öğrencilerimizden Merve Şahin’in Doç.Dr. Sencer Ecer ve Doç.Dr. Özgür Kayalıca danışmanlığında hazırladığı “Optimal İlaç Fiyatlaması” konulu bitirme projesinde, ilaç sektörünün fiyatlandırma problemi incelenmiştir. Bu kapsamda, Tegretol isimli orijinal ilacın talep fonksiyonu, ilk olarak arz eğrisi sabit varsayılarak daha sonra arz eğrisinin de değişebildiği modellenerek kestirilmiştir.  Her iki modelde de, durağan olmama (non-stationarity), otokorelasyon (autocorelation), değişken …
Read more

imagesCATRFN2O-150x150

Öğrencilerimizden Seda Obuz ve Gülşah Yavaş’ın hazırladığı, danışmanlığını Doç.Dr. Sencer Ecer’in yaptığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliği ile yapılan “Türkiye Elektrik Piyasalarında Beklenen Derinleşmenin Getireceği Riskler ve Fırsatlar” konulu bitirme tasarım projesinin özetine buradan ulşabilirsiniz. Elektrik piyasaları genelde ülkenin enerji kaynak profiline ve regülasyon derecesine göre şekillenir. Ayrıca bu piyasalar başta dikey ayrıştırmalar …
Read more

imagesCAX70XCL2-150x150

Öğrencilerimizden Yağmur Altınoluk ve Aslı Gürel’in hazırladığı ve danışmanlığını Doç.Dr. Sencer Ecer’in yaptığı “Türkiye İlaç Sektörünün İhracat Kapasitesinin Analizi ve İhracat Artırımına Yönelik Politikaların Belirlenmesi” konulu bitirme tasarım projesinde, Türkiye’nin ilaç ihracatı potansiyeli incelenmiştir. Çalışmada, Türkiye’nin ilaç ihracat potansiyeli, temel uluslar arası ticaret teorileri ışığında talep, arz ve regülasyon yönlerinden incelenmiştir. Talep yönünde, ülkelerin epidemiyolojisi …
Read more

imagesCA4O0X3I-150x140

Danışmanlığını Doç.Dr. Sencer Ecer hocamızın yaptığı ve öğrencilerimizden Alptegin Albayraktaroğlu ve Alican Kabaş’a ait olan “A Game Theoretic Model of Competition in an Energy Market” başlıklı bitirme tasarım projesinin özeti aşağıdaki gibidir. This paper uses a game-theoretic model to examine the impact of full entry of Algeria into the European natural gas market. After estimating …
Read more

is-bankasi-150x150

Bölümümüz hocalarından, Prof. Dr. Savaş Taşkent 31 Mart 2011 tarihinde 3. kez Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyoruz.

golf

Mezunlarımız Arife Aycan KASAP ve Gökçen FAİZ’in 2008 yılında Prof. Dr. Suat Küçükçiftçi ve Doç. Dr. Özgür Kayalıca’nın  danışmanlığında yürüttükleri bitirme tasarım projesinden derledikleri “Bir Endüstri Olarak Golf” adlı kitap ülkemizdeki Golf sektörünü anlatıyor. Kitapta Golf, son 10 yıldır ülkemizde gösterdiği gelişmeyle dikkatleri üzerine toplayan, kimi konularda ciddi eleştiriler alan, kimi konularda da yoğun övgüyle anılan; sadece …
Read more