Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header
imagesCAX70XCL2-150x150

Öğrencilerimizden Duygu Engin’in yazdığı ve danışmanlığını ekonomi hocalarımızdan Doç.Dr. Sencer Ecer’in yaptığı “İlaç Sektöründe Geri Ödeme (Reimbursement)” başlıklı bitirme projesi, ilaç sektöründeki önemli bir problemi konu almaktadır. Bu çalışmada, dünyada 2000’li yıllardan sonra ortaya çıkan, Risk Paylaşımı Anlaşmaları uygulamaları incelenmiş ve uygun bir örnekleme ortaya koyulmuştur.  Bu kapsamda ilk bölümde Türkiye’de ilaç geri ödeme açısından sosyal …
Read more

imagesCAGLO22F-150x150

Öğrencilerimizden Merve Şahin’in Doç.Dr. Sencer Ecer ve Doç.Dr. Özgür Kayalıca danışmanlığında hazırladığı “Optimal İlaç Fiyatlaması” konulu bitirme projesinde, ilaç sektörünün fiyatlandırma problemi incelenmiştir. Bu kapsamda, Tegretol isimli orijinal ilacın talep fonksiyonu, ilk olarak arz eğrisi sabit varsayılarak daha sonra arz eğrisinin de değişebildiği modellenerek kestirilmiştir.  Her iki modelde de, durağan olmama (non-stationarity), otokorelasyon (autocorelation), değişken …
Read more

imagesCAX70XCL2-150x150

Öğrencilerimizden Yağmur Altınoluk ve Aslı Gürel’in hazırladığı ve danışmanlığını Doç.Dr. Sencer Ecer’in yaptığı “Türkiye İlaç Sektörünün İhracat Kapasitesinin Analizi ve İhracat Artırımına Yönelik Politikaların Belirlenmesi” konulu bitirme tasarım projesinde, Türkiye’nin ilaç ihracatı potansiyeli incelenmiştir. Çalışmada, Türkiye’nin ilaç ihracat potansiyeli, temel uluslar arası ticaret teorileri ışığında talep, arz ve regülasyon yönlerinden incelenmiştir. Talep yönünde, ülkelerin epidemiyolojisi …
Read more