Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header
health-150x150

Sağlık kurumlarında stratejik yönetim uygulamaları  son 20 yılın önemli konularından biridir. Sağlık kurumları hem iktisadi hem de düzenleyici kurumların etkisi ile stratejik yönetim uygulamalarını gerçekleştirme gerekliliği ile karşı karşıyadır. Bu gereklilikten en fazla etkilenen sağlık kurumlarından biri de hastanelerdir. Yönetim uygulamalarının daha kapsamlı olduğu düşünülen ABD’deki hastanelerin de, stratejik yönetim uygulamalarına geçişte problemler yaşamaktadırlar. Öğretim …
Read more

meds-150x150

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş’ın F.Y.Yılmaz ile birlikte hazırladıkladıkları “Türkiye’de Sağlığın Ticarileşmesi: Özel Hastaneciliğin İnşa Süreci” adlı çalışmaları Toplum ve Hekim Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. Kendisini tebrik ediyoruz.