Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header
UmitSenesen

İTÜ’de geçen kırk yıllık bir akademik yaşamın ardından geçtiğimiz Temmuz ayında emekliye ayrılan değerli hocamız Prof. Dr. Ümit Şenesen’e armağan olarak düzenlediğimiz akademik toplantı 22 Haziran günü bölümümüzde gerçekleşecek.     Toplantının sunuş programı şöyle:     09:15-09:30 Açılış: Düzenleme Kurulu 09:30-10:30 Açılış Konuşması: Eski ve yeni büyüme etkenleri – Tuncer Bulutay 10:30-10:45 Ara 10:45-12:30 …
Read more

tepav

İşletme Mühendisliği mezunlarımızdan, T.C. Merkez Bankası Araştırma Bölümü’nde iktisat alanında çalışmakta olan Dr. Murat Üngör, “Türkiye’de Tarımsal Verimlilik ve Büyüme” çalışmasıyla TEPAV’ın Prof. Dr. Merih Celasun anısına vermekte olduğu 2011 ödülünü ve Celasun Ailesi Özel Ödülü’nü kazanmıştır. Ödül, 20 Haziran 2012’de Merih Celasun’a Saygı Günü’nde verilecektir. Çalışma “Türkiye’de kişi başı milli gelirin Yunanistan, Portekiz ve …
Read more

TEK2011US

Türkiye Ekonomi Kurumu, bölümümüz hocalarından Prof. Dr. Ümit Şenesen’e Türkiye’de iktisat eğitimine yaptığı katkılardan dolayı 2011 İktisat Eğitimine Hizmet ödülü vermiştir. Hocamızı kutluyor, eğitim ve araştırmalarıyla bölümüze ve Türkiye’ye yaptığı katkıların uzun yıllar devamını diliyoruz.

business_history-150x150

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erçek ve Prof. Dr. I. Öner Günçavdı’nın birlikte gerçekleştirdikleri “Ulusal ve Uluslararası Kaynak Kısıtları ve İşletme Gruplarının Evrimi: Bir Türk Aile Holdinginin Tarihsel incelemesi, 1950 – 1999” adlı çalışmayla Türk işletmecilik tarihine ışık tutuyorlar. 50 yıl gibi bir süreyi kapsayan bu çalışmada, zaman içerisinde dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmelerin etkisini görülebiliyor. …
Read more

imkb-150x150

Öğrencilerimizden Ramazan Atıcı ve Seda Keklik’in, ekonomi hocalarımızdan Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş ve finans hocalarımızdan Doç.Dr. Oktay Taş danışmanlığında hazırladıkları “Şirketlerin Sermaye Piyasasındaki Şeffaflıkları İle Gelişmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”  başlıklı bitirme projeleri, çağımızın önemli bir sermaye piyasası problemini ele aldı. Bu çalışmada kurumsal yönetim ilkelerinin bir bileşeni olan şeffaflık, işletme büyüklüğü ve sermaye maliyeti arasındaki …
Read more

imagesCAX70XCL2-150x150

Öğrencilerimizden Duygu Engin’in yazdığı ve danışmanlığını ekonomi hocalarımızdan Doç.Dr. Sencer Ecer’in yaptığı “İlaç Sektöründe Geri Ödeme (Reimbursement)” başlıklı bitirme projesi, ilaç sektöründeki önemli bir problemi konu almaktadır. Bu çalışmada, dünyada 2000’li yıllardan sonra ortaya çıkan, Risk Paylaşımı Anlaşmaları uygulamaları incelenmiş ve uygun bir örnekleme ortaya koyulmuştur.  Bu kapsamda ilk bölümde Türkiye’de ilaç geri ödeme açısından sosyal …
Read more

zorunluegitim-150x150

Ekonomi hocalarımızdan Öğr.Gör.Dr. Tolga Yüret’in İktisat, İşletme ve Finans dergisinde yayınlanan “Human Capital and Sorting Models Reconsidered” başlıklı makalesinin özetine buradan ulaşabilirsiniz. Turkey changed its compulsory attendance law in the 1997-1998 academic year The requirement increased from five to eight years of primary education. After the law change, there is an abrupt increase in the …
Read more

sinav-150x150

Ekonomi hocalarımızdan Öğr.Gör.Dr. Tolga Yüret’in Kadir Doğan ile birlikte yazdıkları “Üniversitelere Öğrenci Yerleştirme Sisteminde Tercih Bildirimindeki Kısıtlamanın Etkileri” başlıklı makale Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nde yayınlanmıştır. Türkiye’deki üniversitelere öğrenci yerleştirme sistemi, iki taraflı eşleşme modellerinin bir örneğidir. Bu sistemde adaylar programlar hakkında tercihlerini bildirirken, en çok yirmi dört program seçebilmektedirler. Tercih kısıtlaması altında oluşan eşleşme adil …
Read more

freezone-150x150

Ekonomi hocalarımızdan Yrd. Doç.Dr. Derya Karakaş’ın Sevil Acar Aytekin ile birlikte yazdığı “Sectoral Transformation of Turkish Free Zones” adlı makalesi İktisat İşletme ve Finans Dergisi’nin Ağustos 2011 sayısında yayınlanmak üzere seçilmiştir. Makalenin İngilizce ve Türkçe özetlerine buradan ulaşabilirsiniz. Free zones (FZs) have been used to promote export-orientation of Turkey after 1980. These zones initially focused on …
Read more

meds-150x150

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş’ın F.Y.Yılmaz ile birlikte hazırladıkladıkları “Türkiye’de Sağlığın Ticarileşmesi: Özel Hastaneciliğin İnşa Süreci” adlı çalışmaları Toplum ve Hekim Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. Kendisini tebrik ediyoruz.

issizlik-150x150

Bölümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı ve Yrd.Doç.Dr. Mehtap Hisarcıklılar’ın birlikte hazırladıkları “Can FDI be a Panacea for Unemployment?:The Turkish Case” başlıklı çalışma, işsizlik sorununun doğrudan yabancı yatırım ile çözülüp çözülemeyeceğini incelemektedir. Foreign Direct Investment (FDI) constitutes the main mechanism for economic globalization.. Despite the rising integration of the Turkish economy into …
Read more

41J65RgDddL__SS500_2-150x150

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş’ın, VDM Verlag yayınlarından çıkan “Global Integration of Turkish Finance Capital: State, Capital and Banking Reform in Turkey” başlıklı kitabına bu linkten ulaşabilirsiniz.