Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header

İlaç Fiyatlamasında Optimizasyon

Temmuz 15th, 2011 | Posted by Gülçin Elif Yücel in Ekonometri | Ekonomi | İlaç

Öğrencilerimizden Merve Şahin’in Doç.Dr. Sencer Ecer ve Doç.Dr. Özgür Kayalıca danışmanlığında hazırladığı “Optimal İlaç Fiyatlaması” konulu bitirme projesinde, ilaç sektörünün fiyatlandırma problemi incelenmiştir.

Bu kapsamda, Tegretol isimli orijinal ilacın talep fonksiyonu, ilk olarak arz eğrisi sabit varsayılarak daha sonra arz eğrisinin de değişebildiği modellenerek kestirilmiştir.  Her iki modelde de, durağan olmama (non-stationarity), otokorelasyon (autocorelation), değişken varyans (heteroscadasticity), çoklu bağıntı (multicollinearity), problemleri tespit edildikten sonra, düzeltmelerin işaret ettiği şekilde sıradan lineer regresyon ve Prais-Winsten ve Newey-West teknikleriyle yapılan lineer regresyonlarda, Pazar payının en çok bağlı olduğu değişkenin rakip (ikame) ilacın reklam ve promosyon yapması olduğu bulunmuştur.

Ek Hasta Katkı Payı’nın katsayısı iki modelde de istatistiki olarak anlamlı değildir (10% anlamlılık düzeyinde).  Bu yüzden optimal fiyatlandırma açısından fiyatın biraz yükseltilerek pazar payının takip edilmesi ve pazar payı etkilendiği anda fiyat yükseltmenin durdurulması ve analizin zaman zaman daha zaman aralığında tekrarlanması önerilmiştir.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


+ üç = 11

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>