Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header

Şirketlerin Sermaye Piyasasındaki Şeffaflıkları

Temmuz 15th, 2011 | Posted by Gülçin Elif Yücel in Ekonomi | Mühendislik Tasarımı

Öğrencilerimizden Ramazan Atıcı ve Seda Keklik’in, ekonomi hocalarımızdan Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş ve finans hocalarımızdan Doç.Dr. Oktay Taş danışmanlığında hazırladıkları “Şirketlerin Sermaye Piyasasındaki Şeffaflıkları İle Gelişmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”  başlıklı bitirme projeleri, çağımızın önemli bir sermaye piyasası problemini ele aldı.

Bu çalışmada kurumsal yönetim ilkelerinin bir bileşeni olan şeffaflık, işletme büyüklüğü ve sermaye maliyeti arasındaki ilişki konu edilmiştir. Temel beklenti şeffaflık ilkesine uygun olarak davranan işletmelerin tanınırlığının artması ve böylece hisse değerlerinin yükselmesi ve sonuç olarak işletme büyüklüğünün artmasıdır. Ayrıca artan şeffaflık ile sermaye maliyetlerinin de düşmesi beklenmektedir.

Dünyada son yıllarda yaşanan krizler ve muhasebe skandalları sebebiyle yatırımcıların ve halkın şirketlere olan güveni azaltmıştır. Bu durum şirketlerin güvenilirliklerini tekrar inşa edebilmek ve yatırımcılar için daha güvenli ve risksiz bir ortam oluşturabilmek amacıyla kurumsal yönetim kavramını ortaya çıkmasına ve gelişmesine neden olmuştur.

Şeffaflık bu güvenli ve risksiz yatırım ortamının oluşturulabilmesi için kurumsal yönetim ilkelerinin en etkili olanıdır. Küresel rekabet koşullarının giderek yoğunlaştığı günümüzde, Türk şirketleri ayakta kalabilmek için şeffaflık ve diğer kurumsal yönetim ilkelerini daha fazla benimsemektedirler. Bu çalışma Türkiye’de kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesinin İMKB şirketleri özelinde nasıl yaşandığına dair bir ışık tutma çabasındadır.

Bu amaçla 2003-2010 yılları boyunca İMKB Ulusal-30 endeksinde yer alan sekiz şirketin gelişmişlik düzeylerini temsilen işletme büyüklükleri, şeffaflıkları ve sermaye maliyetleri için ayrı tablolar oluşturulmuş ve aralarında ilişki incelenmiştir.

Çalışmada ilk olarak, işletme büyüklüğü bağımlı değişken, şeffaflık seviyesi bağımsız değişken olup basit regresyon denklemi kurulmuştur. Regresyon sonuçlarından, şirketlerin işletme büyüklüğü ile şeffaflık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu ve işletme büyüklüğü değişiminin %14,7’sinin şeffaflık düzeyi ile açıklandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu sonuca göre şeffaflık seviyesi arttıkça işletme büyüklüğünün arttığı görülmektedir. İkinci olarak,  sermaye maliyeti ve şeffaflık arasındaki ilişki incelenmiş, şeffaflık seviyesi bağımsız, sermaye maliyeti bağımlı değişken olup basit regresyon denklemi kurulmuştur. Regresyon sonuçlarına göre, sermaye maliyeti ve şeffaflık seviyesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmakla beraber, sermaye maliyetinin %18,15’inin şeffaflık ile açıklandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu sonuca göre şeffaflık seviyesi arttıkça sermaye maliyetinin azaldığı görülmektedir. Buna göre, sermaye piyasasındaki Türk şirketlerinin, şeffaflıklarını artıran uygulamalarla, sağladıkları sermaye maliyetleri düşürebilir ve daha da etkin büyüyebilirler.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


+ 2 = dört

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>