Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header

Bahar 2017 – BTP Takvimi

Şubat 16th, 2017 | Posted by admin in Genel

Sevgili Öğrencilerimiz, 2017 Bahar dönemi bitirme tasarım projeleri için güncel takvim hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Bitirme Tasarım Projeleri takvimi, tüm detaylarıyla şöyle:

 • Proje grupları tarafından proje öneri formunun danışman(lar)a imzalatılarak, etik beyanı ile birlikte bölüm başkanlığına teslimi: 17 Şubat 2017
 • Proje öneri sunuşlarının yapılması (Yarıyılın 4. Haftası): 2-3 Mart 2017
 • Proje ara sunuşları: (Yarıyılın 8. haftası) 6-7 Nisan  2017
 • Bölüm sekreterliğine ara rapor teslimi: (Yarıyılın 10. Haftası ilk iş günü ve öncesi) 20 Nisan 2017 (Dikkat: Teslim etmeyen gruplara VF verilir)
 • Bölüm başkanlığı tarafından ara raporların danışman(lar)a iletilmesi: (Yarıyılın 10. Haftası) 21 Nisan 2017
 • Proje danışman(lar)ı tarafından ara raporların değerlendirilerek VF verilecek grupların belirlenmesi: (Yarıyılın 13. haftası) 2 Mayıs 2017
 • Bölüm başkanlığı tarafından VF verilen grupların ilan edilmesi: (“Yarıyıl Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı” dönemi) 15-20 Mayıs 2017
 • VF verilen gruplar’ın diledikleri takdirde uzatma dilekçesi vermeleri: (Ancak danışmanlar ve bölüm başkanlığının olumlu görüşü halinde uzatma verilebilir – Yarıyılın son haftası) 15-18 Mayıs 2017
 • Proje grupları tarafından Bölüm başkanlığına proje raporlarının teslimi (Yarıyıl sınav dönemi öncesinde. Dikkat: BTP sınav dönemi değil) 26 Mayıs 29 Mayıs 2017 16:30’a kadar
 • Danışmanlar tarafından projelerin incelenmesi ve sınava girebilecek BTPlerin belirlenmesi: (Yarıyıl sınav dönemi birinci haftası) 29 Mayıs-2 Haziran 2017
 • Bölüm Başkanlığı tarafından kabul edilen BTPlerin dekanlığa bildirilmesi ve sınav komisyonlarına dağıtılması: (Yarıyıl sınav dönemi ikinci haftası) 5 Haziran – 9 Haziran 2017
 • Proje raporları kabul edilmeyen veya süresinde teslim etmeyen proje grupları tarafından uzatma dilekçelerinin danışman(lar)ın görüşü ile birlikte dekanlığa iletilmesi: (BTP sınav döneminden en geç bir hafta önce) 5 Haziran 2017
 • Proje grupları tarafından BTP Final sınav sunuşlarının yapılması: (BTP sınav dönemi) 12-16 Haziran 2017

Bilgi almanız ve bu tarihlere göre planlama yapmanız dileğiyle. İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü Bitirme Tasarım Projeleri Komisyonu

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.