Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header

2017 Güz – BTP Takvimi

Eylül 20th, 2017 | Posted by admin in Genel

Sevgili Öğrencilerimiz,

2017 Güz dönemi Bitirme Tasarım Projeleri için güncel takvim hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bitirme Tasarım Projeleri takvimi, tüm detaylarıyla şöyle:

 • Proje grupları tarafından proje öneri formunun danışman(lar)a imzalatılarak, etik beyanı ile birlikte bölüm başkanlığına teslimi: 25 Eylül 2017
 • Bitirme Tasarım Projesi konu ve öğretim üyesi bilgilerinin Öğrenci Bilgi Sistemine bölümler tarafından girilmesi: 25-29 Eylül 2017
 • Bölüm Başkanlığı tarafından Sınav komisyonlarının kurulması ve projelerin atanması (Yarıyılın 3. Haftası): 2-4 Ekim 2017
 • Proje öneri sunuşlarının yapılması (Yarıyılın 4. Haftası): 6 Ekim 4-6 Ekim 2017
 • Proje ara sunuşları: (Yarıyılın 8. haftası) 10 Kasım 2017
 • Bölüm sekreterliğine ara rapor teslimi: (Yarıyılın 10. Haftası ilk iş günü ve öncesi) 23 Kasım 2017 (Dikkat: Teslim etmeyen gruplara VF verilir)
 • Bölüm başkanlığı tarafından ara raporların danışman(lar)a iletilmesi: (Yarıyılın 10. Haftası) 24 Kasım 2017
 • Proje danışman(lar)ı tarafından ara raporların değerlendirilerek VF verilecek grupların belirlenmesi: (Yarıyılın 13. haftası) 15 Aralık 2017
 • Bölüm başkanlığı tarafından VF verilen grupların ilan edilmesi: (“Yarıyıl Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı” dönemi) 18-27 Aralık 2017
 • VF verilen gruplar’ın diledikleri takdirde uzatma dilekçesi vermeleri: (Ancak danışmanlar ve bölüm başkanlığının olumlu görüşü halinde uzatma verilebilir – Yarıyılın son haftası) 18-22 Aralık 2017
 • Proje grupları tarafından Bölüm başkanlığına proje raporlarının teslimi (Yarıyıl sınav dönemi öncesinde. Dikkat: BTP sınav dönemi değil) 3 Ocak 2018 16:30’a kadar
 • Danışmanlar tarafından projelerin incelenmesi ve sınava girebilecek BTPlerin belirlenmesi: (Yarıyıl sınav dönemi birinci haftası) 4-5 Ocak 2018
 • Bölüm Başkanlığı tarafından kabul edilen BTPlerin dekanlığa bildirilmesi ve sınav komisyonlarına dağıtılması: (Yarıyıl sınav dönemi ikinci haftası) 8-12 Ocak 2018
 • Proje raporları kabul edilmeyen veya süresinde teslim etmeyen proje grupları tarafından uzatma dilekçelerinin danışman(lar)ın görüşü ile birlikte dekanlığa iletilmesi: (BTP sınav döneminden en geç bir hafta önce) 8-10 Ocak 2018
 • Proje grupları tarafından BTP Final sınav sunuşlarının yapılması: (BTP sınav dönemi) 15-19 Ocak 2018

Bilgi almanız ve bu tarihlere göre planlama yapmanız dileğiyle. İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü Bitirme Tasarım Projeleri Komisyonu

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.