Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header

2018 Bahar – BTP Takvimi

Şubat 9th, 2018 | Posted by admin in Genel

Sevgili Öğrencilerimiz,

2018 Bahar dönemi Bitirme Tasarım Projeleri için güncel takvim hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bitirme Tasarım Projeleri takvimi, tüm detaylarıyla şöyle:

 • Proje grupları tarafından proje öneri formunun danışman(lar)a imzalatılarak, etik beyanı ile birlikte bölüm başkanlığına teslimi: 16 Şubat 2018
 • Bölüm başkanlığı tarafından alınan proje önerilerinin ve/veya atanan akademik danışmanların bölüm duyuru panosu ve/veya bölüm web sayfasından duyurulması: 20 Şubat 2018
 • Proje öneri sunuşlarının yapılması (Yarıyılın 4. Haftası): 28 Şubat 2018
 • Proje ara sunuşları: (Yarıyılın 8. haftası) 4 Nisan 2018
 • Bölüm sekreterliğine ara rapor teslimi: (Yarıyılın 10. Haftası ilk iş günü ve öncesi) 216 Nisan 2018(Dikkat: Teslim etmeyen gruplara VF verilir)
 • Bölüm başkanlığı tarafından ara raporların danışman(lar)a iletilmesi: (Yarıyılın 10. Haftası) 17 Nisan 2018
 • Proje danışman(lar)ı tarafından ara raporların değerlendirilerek VF verilecek grupların belirlenmesi: (Yarıyılın 13. haftası) 7 Mayıs 2018
 • Bölüm başkanlığı tarafından VF verilen grupların ilan edilmesi: (“Yarıyıl Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı” dönemi) 14-19 Mayıs 2018
 • VF verilen gruplar’ın diledikleri takdirde uzatma dilekçesi vermeleri: (Ancak danışmanlar ve bölüm başkanlığının olumlu görüşü halinde uzatma verilebilir – Yarıyılın son haftası) 14-18 Mayıs 2018
 • Proje grupları tarafından Bölüm başkanlığına proje raporlarının teslimi (Yarıyıl sınav dönemi öncesinde. Dikkat: BTP sınav dönemi değil) 28 Mayıs 2018 16:30’a kadar
 • Danışmanlar tarafından projelerin incelenmesi ve sınava girebilecek BTPlerin belirlenmesi: (Yarıyıl sınav dönemi birinci haftası) 29 Mayıs – 1 Haziran 2018
 • Bölüm Başkanlığı tarafından kabul edilen BTPlerin dekanlığa bildirilmesi ve sınav komisyonlarına dağıtılması: (Yarıyıl sınav dönemi ikinci haftası) 4-8 Haziran 2018
 • Proje raporları kabul edilmeyen veya süresinde teslim etmeyen proje grupları tarafından uzatma dilekçelerinin danışman(lar)ın görüşü ile birlikte dekanlığa iletilmesi: (BTP sınav döneminden en geç bir hafta önce) 4 Haziran’a kadar
 • Proje grupları tarafından BTP Final sınav sunuşlarının yapılması: (BTP sınav dönemi) 11-12-13 Haziran 2018

Bilgi almanız ve bu tarihlere göre planlama yapmanız dileğiyle.

İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü
Bitirme Tasarım Projeleri Komisyonu

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.