Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header

Pazarlama

Bölümümüzün Pazarlama Grubu

Pazarlama Grubunun Verdiği Dersler:

Lisans:

 • Marketing
 • E-Pazarlama
 • Marketing Research
 • International Marketing
 • Integrated Marketing Communications

Yüksek Lisans ve Doktora:

 • Marketing Management
 • Integrated Marketing Communications
 • Global Marketing
 • Örgütlerarası Pazarlama
 • Strategic Marketing Management
 • E-Ticaret
 • Pazarlama Araştırması
 • Pazarlama ve Teknoloji
 • Satış Yönetimi
 • Pazarlama ve Teknoloji Etkileşiminde İleri Konular

Pazarlama Grubunun Hakemlik ve Editörlük Çalışmaları

Prof. Dr. Nimet Uray

 • Journal of International Marketing (SSCI)
 • Journal of Euromarketing
 • Boğaziçi Journal
 • Doğuş Üniversitesi Dergisi
 • Akdeniz Üniversitesi İİBF
 • Ege Akademik Bakış

Doç.Dr. Şebnem Burnaz
Hakemlik

 • Ege Akademik Bakış Dergisi
 • Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi
 • METU Studies in Development Dergisi

Yard. Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu
Hakemlik

 • Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, (Diğer indeksler),  Kasım 2010
 • Journal of Brand Management, (diğer indeksler),  2008-2010
 • European Journal of Marketing, SSCI, 2008-2010.
 • Journal of Research in Interactive Marketing, (Diğer indeksler),  Ekim 2009.
 • International Marketing Review, (SSCI), Ekim 2009
 • İşletme, İktisat ve Finans, (SSCI), Kasım 2010.

Bilimsel Toplantı Seçici Kurul Üyeliği

Religions as Brands, The Marketization of Religion adn Sprituality, University of Lousanne, Bilim Kurulu Üyesi, 13-15 Ekim 2011’de düzenlenecektir.

Yard. Doç. Dr. A. Banu Elmadağ Baş
Hakemlik

 • Journal of Marketing Theory and Practice
 • ODTÜ Gelişme Dergisi

Editörlük / Yayın Kurulu Üyeliği

 • Journal of Marketing Theory and Practice,  Editorial Review Board Haziran 2010

2010-2011 Makalelerinden Örnekler:

Stratejik Pazarlama

Karaosmanoglu, Elif ; Ayse Banu Elmadag, and Jingyun Zhang, “’The Other Customer Effect as a Determinant of Corporate Image and Consumer-Company Identification” basım aşamasında European Journal of Marketing Speacial Issue “Corporate Marketing” Editors J. M. T. Balmer and Shaun Powell.

Bu çalışmada Elif Karaosmanoğlu ve Banu Elmadağ Baş ve Jingyun Zhang “Kay” müşterilerin bir ürünü satın alırken o ürünün markası hakkındaki görüşlerini yine o ürünü satınalmış diğer müşterilere bakarak karar verdiklerini göstermişlerdir. Bir müşteri o markayı satınalan diğer müşterilere ne kadar benzediğini düşünürse o marka hakkında o kadar olumlu düşüncelere sahip olmaktadır. Bu çalışmada bir otomobil firması ve bir fast food restoranı ele alınmıştır. Hem otomobil müşterileri için hem de restoran müşterileri için o markaların müşterilerinin yaş, cinsiyet, ekonomik durum, sosyal durum bakımından benzerlik göstermeleri o markalar hakkındaki imajı olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca bu etki restoran için daha da kuvvetlidir. Bunun sebebi de müşterilerin daha çok bir arada bulunmaları olarak ortaya çıkmıştır.

Hizmet Pazarlaması

Alexander E. Ellinger Ayşe Banu Elmadağ Baş, Andrea D. Ellinger, Yu-Lin Wang and Daniel G. Bachrach, “Measurement of Organizational Investments in Social Capital: The Service Employee Perspective,” Journal of Business Research. Special Issue.

Andrea D Ellinger, Alexander E Ellinger, Daniel G Bachrach, Yu-Lin Wang, and Ayse¸ Banu Elmadag Bas. (2011) “Organizational investments in social capital, managerial coaching, and employee work-related performance” Management Learning, 42(1), 67-85.

Banu Elmadağ Baş ve çalışma arkadaşları bu makalelerinde organizasyonlarda çalışanların oluşturduğu organizasyonel sosyal sermayenin yönetim seviyesinde yapılan faaliyetler de eklendiğinde çok daha etkin kullanılabileceğini göstermiştir. Öncelikle çalışanların yarattığı bu sermayenin ölçümü araştırmış ve bu konuda başka çalışmalar tarafından da kullanılabilecek bir ölçüm aracı oluşturmuştur. Hizmet firmalarında çok önemli bir yere sahip olan hizmet çalışanları özellikle ele alınmış ve firmaların hem iç müşterilerine hem de dış müşterilerine yaptıkları pazarlama faaliyetlerinin firma içinde çalışanların oluşturduğu organizasyonel sermayeden etkilenerek performansın arttırılabileceğini tespit etmiştir.

Müşteri Davranışı

Elmadag, Ayse Banu and Jingyun Zhang (2005), “Consumer Fashion Orientation: Scale Development and Validation”, Society of Marketing Advances, November 1-5, 2005, San Antonio, TX.

Bu çalışmalarında Banu Elmadağ Baş ve Jingyun  Zhang “Kay” müşterilerin moda algısını araştırmışlardır. Müşterilerin akıllarına moda denince farklı farklı tanımlar ve kavramlar gelmektedir. Öncelikle yapılan bir kalitatif araştırma sonucunda müşterilerin moda deyince 3 farklı boyuttan bahsettikleri ortaya çıkarılmıştır. Bunlar trend, tasarım ve markadır. Bazı müşteriler moda deyince bazı markaları ve onların imajlarını anımsamakta ve bu algı üzerine kararlarını vermektedirler. Diğer yandan bir grup müşteri markadan çok çeşitli tasarımları ön plana çıkarıp onların modayı oluşturduklarını söylemektedirler. Üçüncü ve son grup ise yıllar itibariyle devam etmekte olan trendleri göz önüne almakta ve moda deyince bu trendleri kastetmektedirler. Bu çalışmada moda oryantasyonunu ölçmek için kullanılan bir ölçüm aracı geliştirilmiş ve sonuç olarak bu üç farklı grup müşterinin özellikleri tespit edilmiştir. Ayrıca bu bildiri Society of Marketing Advances Konferansında en iyi bildiri ödülünü almıştır.

Endüstriyel Pazarlama

Ellinger, Alexander E., Scott B. Keller and Ayşe Banu Elmadağ Baş (2010) “The Empowerment Of Frontline Service Staff in 3PL Companies” Journal of Business Logistics, Vol.31 No:1, pp.79-98.

Bu makalede Banu Elmadağ Baş ve çalışma arkadaşları üçüncü parti lojistik firmalarında müşteri ile yüz yüze olan çalışanların yönetiminin firmaların performansını arttırmak için önemini göstermektedir. Özellikle diğer firmalara hizmet sağlayan ve firmaların performansını doğrudan etkileyen lojistik hizmetlerini fason olarak yapan bu üçüncü parti lojistik firmalarında hizmet kalitesini arttırmak ve firmalar arasındaki ilişkileri uzun dönemli olarak yürütmek büyük önem kazanmaktadır. Bu durumda müşteriler ile yüz yüze olan çalışanların hem yetki sahibi olmaları hem de bu yetkileri en iyi şekilde kullanabilecek yetenekte olmaları gerekmektedir. Bu üst yönetimin stratejik olarak değerlendirmesi gereken bir durumdur. Bu çalışma firmaların müşterileri ile yüz yüze olan çalışanlara gerekli yetkileri vermeleri durumunda genel performansın ve müşteri memnuniyetinin artacağını göstermiştir.