Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon Grubunun Verdiği Dersler:

Lisans:

 • ISL 234 Yönetim Organizasyon
 • ISL 363 İnsan Kaynakları Yönetimi
 • ISL 421E Organizational Behavior
 • ISL 114E Engineering Ethics
 • ISL 234 Yönetim Organizasyon
 • ISL 344E Strategic Management For Engineers
 • ISL 456E Entrepreneurship
 • ISL 454 Bütünleşik Sistem Tasarımı

Yüksek Lisans ve Doktora:

 • ISL 803 Yönetim ve Organizasyon
 • ISL 501 İleri Yönetim Yaklaşımları
 • ISL 607 Teknoloji ve Örgüt Kuramı
 • ISL 523 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • ISS 505 Yönetim ve  Organizasyon
 • ISS 511 İnsan Kaynakları  Yönetimi
 • ISS 508 Organization Behavior
 • ISS 510 Stratejik Planlama ve Yönetim
 • MBA 519 S Management & Organizations
 • MBA 510 S Strategic Management /A
 • MBA 516 S Human Resources Management /B
 • MBA 534S Entrepreneurship
 • MBA 538S Behavior and Leadership in Organizations

Yönetim & Organizasyon Grubunun Hakemlik ve Editörlük Çalışmaları

Prof. Dr. Fatma Küskü Akdoğan

Hakemlik

 • British Journal of Management
 • Equal Opportunities International
 • Yönetim Araştırmaları Dergisi
 • METU Studies in Development  / ODTÜ Gelişme Dergisi
 • Marmara Üniversitesi ÖNERİ Dergisi
 • Doğuş Üniversitesi Dergisi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi
 • Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • “İŞ,GÜÇ” Endüstri  İlişkileri Ve İnsan Kaynaklari Dergisi

Editörlük / Yayın Kurulu Üyeliği

 • British Journal of Management, Editorial Advisory Board, (2011 +)
 • Equal Opportunities International, Editorial Advisory Board, (2006 Ocak +)
 • Yönetim Araştırmaları Dergisi, Hakem Kurulu üyeliği (2004+)

Doç. Dr. Deniz Tunçalp

Hakemlik

 • Academy of Management Review (SSCI)
 • Journal of Management (SSCI)
 • Journal of Global Information Technology Management (SSCI)
 • International Conference on Information Systems

Editörlük / Yayın Kurulu Üyeliği

 • Academy of Management Review (SSCI)
 • Journal of Global Information Technology Management (SSCI)