Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header

Araştırma Merkezleri

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İTÜ İşletme Fakültesi’nde yer almakta olup, ulusal ve uluslararası düzeylerde kamu ve özel kesim kuruluşları ile ekonomik ve sosyal konularda ortak araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Bu amaca yönelik olarak ESAM faaliyet alanları içindeki konularda bilimsel toplantılar düzenler ve kamuoyu gündemindeki sorunlara yönelik yayınlar yapar.

ESAM’ın yürütmekte olduğu projeler ve sonuç raporları hakkında daha etraflı bilgiye ESAM web sitesinde bulabilirsiniz. http://www.esam.itu.edu.tr/

***

TEGAM

1990 yılında kurulan TEGAM’ın çalışma alanı, başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde teknolojik gelişme-iktisadi gelişme etkileşiminden doğan ve özellikle teknolojik gelişme kaynaklı sorunlardır.  TEGAM çok disiplinli bir çalışma anlayışı içinde üniversiteler ve özel kuruluşların katılımı ile ortak çalışmalar yapmaktadır.