Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header

Uluslararası Rekabet Edebilirlik ve Ekonomik Bütünleşme

Grup Üyeleri

Başlıca Çalışma Alanları:

 • Uluslararasılaşma Stratejileri
 • Uluslararası Ticaret
 • Yabancı Sermaye Yatırımları
 • Ekonomik Bütünleşme
 • Ticaretin Kolaylaştırılması

Başlıca Çalışma ve Projeler:

 • Avrupa Birliği’nin Güney Kore ve Hindistan ile İmzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye Üzerindeki Olası Ticaret Etkileri.
 • Türkiye’nin Yurtdışındaki Doğrudan Sermaye Yatırımları, Nedenleri ve Pazara Giriş Şekilleri: Bir Mikro Veri Analizi, TÜBİTAK 104K076 , 70 000TL (2004-2009).
 • Sustainable Development and Adjustment in the MEDA Countries Following the European Union Enlargement, Jean Monnet Project ( 2004 – 3236 / 001 – 001) (2006).
 • Türkiye’nin Karşılaştırmalı Rekabet Üstünlüğü Analizi, İTÜ-BAP Projesi,11-04-143. (2004).

Yayınlarından Örnekler:

 • Kayam, S. S., Hisarcıklılar, M., Kayalıca, M. Ö., Spoilt for choice: Explaining the location choice of Turkish transnationals, Transnational Corporations (2013), submission under review.
 • Kayam, S. S. Are regions of Turkey integrated? Testing market integration using price differences. (2012)
 • Günçavdı, Ö., Kayam, S.S., Erdal, F., Is there room for manoeuvre? The impact of exchange rate on Turkish exports? (2012)
 • Kayam, S. S., G. E. Yücel, Does export market determine the quality of traded goods? Evidence from bilateral intra-industry trade of Turkey (2010).
 • Kayam, S. S., Hisarcıklılar, M., Türkiye’den Çıkan Doğrudan Yatırımları Belirleyen Etmenler, 1992-2005, İktisat, İşletme ve Finans, 24: 280,47-70 (2009).
 • Kayam, S. S., Hisarcıklılar, M., Revisiting the Investment Development Path (IDP): A Non-linear Fluctuation Approach, International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 6: 2,75-94 (2009).
 • Kayam, S. S., Hisarcıklılar, M. Determinants of Turkish FDI Abroad, Topics in Middle Eastern and North African Economies, 11 (2009).
 • Hisarcıklılar, M., Kayalıca, M.Ö., Kayam, S. S., Özkale, L., Foreign Direct Investment and Growth in Mediterranean Countries, in F. Prausello (ed.) Sustainable Development and Adjustment in the MEDA Countries Following the EU Enlargement, Milano: FrancoAngeli (2006).
 • Kayam, S. S., Foreign Direct Investment and Turkey: A Note, Turkish-Japanese Workshop on Advanced Science & Technology (2005).
 • Kayam, S. S., Kullman, C., Aussenwirtschaftspolitik der G8” , in Handbuchs der Aussenwirtschaftspolitik: Staaten und Organisationen (eds.) Jurgen Bellers and Wolfgang Gieler,Hamburg: Lit Verlag (2004).
 • Kayalıca, M. Ö. ve Lahiri, S. European Union Enlargement and Pollution: Why Caution is Necessary, The World Economy, 2000, pp. 1409-1422.
 • Kayalıca, M. Ö. ve Yılmaz, E., Trade and Foreign Direct Investment Linkages: FDI versus Imports, EconoQuantum, 2004, 1: 0, 49-63.
 • Kayalıca, M. Ö. ve Lahiri, S. Domestic lobbying and Foreign Direct Investment: The role of Policy Instruments, Journal of International Trade and Economic Development, 2007, 16:3, 299-323.
 • Kayalıca, M. Ö. ve Ramirez, R. E., Brotherhood of Competition: Foreign Direct Investment and Mergers, International Review of Economics and Finance, 2009, 18 (1), 63-69.
 • Kayalıca, M. Ö. ve Lahiri, S. Local content requirements and international market share rivalry, in New developments in international trade: theoretical and empirical investigation, eds. Seiichi Katayama and Kaz Miyagiwa, The Research Institute for Economics and Business Administration, Kobe University, Japan 2003.
 • Kayalıca, M. Ö. ve Karaman, F. Avrupa Birliği’nin Güney Kore ve Hindistan ile İmzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye Üzerindeki Olası Ticaret Etkileri.
 • Karaman, F., Özkale, L. Gümrük Birliği’nin Statik Etkileri Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları Dergisi, Vol.1, No. 1 p. 117-138 (2006).
 • Tatoglu, E., K. W. Glaister ve F. Erdal, “Determinants of foreign equity ownership level in manufacturing FDI in Turkey”, Eastern European Economics, 42(2), 5-41 (2003).
 • Erdal, F. ve E. Tatoglu, “Locational determinants of inflows of foreign direct investment in Turkey: A time series approach”, Multinational Business Review, Spring, 10 (1), 21-27(2002).