Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header
mezuniyet-150x150

2010-11 eğitim yılı sonu itibariyle üniversitemiz 238. dönem mezunlarını 30 Haziran 2011 tarihinde İTÜ Stadyumunda yapılan görkemli bir törenle uğurladık. Fakültemiz ise, bir gün öncesinde özel olarak düzenlenen törende mesleki mezunlarına, kariyerlerine başlamadan önce, son kez ev sahipliği yaptı. Dekanımızın konuşması ile başlayan törende, İşletme Mühendisliği Bölümü’nü dereceyle bitiren ve hazırladıkları bitirme projeleri arasında en iyi …
Read more

is-bankasi-150x150

Bölümümüz hocalarından, Prof. Dr. Savaş Taşkent 31 Mart 2011 tarihinde 3. kez Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyoruz.

calısmatoplumlogo

Bölümümüz araştırma görevlilerinden Başak Güneş ve Faruk Barış Mutlay tarafından hazırlanan Yeni Borçlar Kanunu’nun hizmet sözleşmesine yönelik hükümlerine dair değerlendirme Çalışma ve Toplum dergisinin yayınlanacak olan 30. sayısı kapsamına alınmıştır. Asistanlarımızı tebrik ediyoruz.

tasketmutuluayozturk

Bölümümüz hocalarından Prof. Dr. Savaş Taşkent öncülüğünde, bölümümüz asistanları Faruk Barış Mutlay ve Gizem Sarıbay Öztürk’ün hazırlamış olduğu “Son Değişikliklerle Açıklamalı - İçtihatlı 4857 Sayılı İş Kanunu” Mayıs 2011′de yayınlanmıştır. Hocamızı ve asistsanlarımızı tebrik ediyoruz.

ezgikaya

Ezgi Kaya’nın Prof. Dr. Ümit Şenesen danışmanlığında Haziran 2008’de tamamladığı Türkiye’de Gelir Bölüşümü Eşitsizliğine Cinsiyet Ayırımının Katkısı başlıklı tezi Türkiye Ekonomi Kurumu’nca Yılın En İyi İktisat Yüksek Lisans Tezi yarışmasında ödül kazandı. Bu tezden üretilen “Gini Decomposition by Gender: Turkish Case” başlıklı yazı Brussels Economıc Review – Cahıers Economıques De Bruxelles adlı uluslararası  dergide 2010 …
Read more

golf

Mezunlarımız Arife Aycan KASAP ve Gökçen FAİZ’in 2008 yılında Prof. Dr. Suat Küçükçiftçi ve Doç. Dr. Özgür Kayalıca’nın  danışmanlığında yürüttükleri bitirme tasarım projesinden derledikleri “Bir Endüstri Olarak Golf” adlı kitap ülkemizdeki Golf sektörünü anlatıyor. Kitapta Golf, son 10 yıldır ülkemizde gösterdiği gelişmeyle dikkatleri üzerine toplayan, kimi konularda ciddi eleştiriler alan, kimi konularda da yoğun övgüyle anılan; sadece …
Read more

armagankitap

Bölümümüz iktisat hocalarından Prof. Dr. Ertuğrul Tokdemir, Prof. Dr. Öner Günçavdı ve Yrd. Doç. Dr. Saime Suna Kayam tarafından derlenen ve uzun yıllar hem bölümümüze hem de Türkiye İktisat Tarihi araştırmalarına katkıda bulunmuş olan  Prof. Dr. Haydar Kazgan’a ithaf edilen Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması başlıklı kitap 2011 yılında Türk Tarih Kurumu Yayınları’ndan çıktı. Kitapta, çalışmaları …
Read more

mallarınkitap

Prof. Dr. Ümit Şenesen’in, Piero Sraffa’nın “Production of Commodities by Means of Commodidites” adlı kitabından yaptığı çeviri “Malların Mallarla Üretimi” adıyla Yordam Kitap Yayınları arasında 2010’da basıldı. 20. yüzyılın en önemli iktisatçılarından biri olarak kabul edilen Piero Sraffa’nın temel eseri olan bu kitap, saf iktisat kuramıyla ilgilenenlere yönelik bir uzmanlık çalışmasıdır. Yaklaşımı, Adam Smith’ten Ricardo’ya …
Read more

iif_logo

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Saime Suna Kayam ve Yrd.Doç.Dr. Mehtap Hisarcıklılar’ın birlikte hazırladığı “Türkiye’den Çıkan Doğrudan Yatırımları Belirleyen Etmenler (Determinants of Turkish Outward FDI), 1992–2005″ adlı makalesi İktisat, İşletme ve Finans dergisinde yayınlanmıştır. Türkiye’den çıkan doğrudan yatırımları belirleyen etmenlerin, çekim modeli yaklaşımı ile araştırıldığı bu çalışmada, 1992-2005 döneminde toplam çıkan yatırımların önemli bir kısmını oluşturan onbir ülke …
Read more

deryakitap

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş, “Hem Hasımız Hem Hısımız- Türkiye Finans Kapitalinin Dönüşümü ve Banka Reformu” adlı kitabını 2009 yılında İletişim Yayınları’ndan çıkarmıştır. Türkiye’de banka sektörü, 1990’ların sonlarından itibaren IMF gözetimi altında kapsamlı bir yeniden yapılanmadan geçti. Özel bankalar ticari-sınai temelli holdinglerin bir parçası olduğundan, banka reformu sadece bu sektörün yeniden yapılanmasının ötesinde, aslında Türkiye’de sermayenin …
Read more

09393625_00350002_cov150h

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı’nın aşağıda özeti verilen “The Exchange Rate Regime Choice and Currency Crisis” adlı makalesi 2011 yılında Economic Systems dergisinde yayınlanacaktır. Makalenin tam metnine erişim için linke tıklayınız. Exchange rate regime choice is not exogenous, but it depends on the structural, political and financial features of countries. However, it is often …
Read more

cover

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı’nın 2010 yılında International Journal of Finance and Economics dergisinde yayınlanan ve aşağıda özeti verilen makalesinin tamamına bu adresten ulaşabilirsiniz. Following the demise of the Bretton-Woods, increasing number of countries has been opting for flexible exchange rate regimes. Exiting from fixed regimes however is not without costs. Regime transitions have …
Read more