Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header
armagankitap

Bölümümüz iktisat hocalarından Prof. Dr. Ertuğrul Tokdemir, Prof. Dr. Öner Günçavdı ve Yrd. Doç. Dr. Saime Suna Kayam tarafından derlenen ve uzun yıllar hem bölümümüze hem de Türkiye İktisat Tarihi araştırmalarına katkıda bulunmuş olan  Prof. Dr. Haydar Kazgan’a ithaf edilen Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması başlıklı kitap 2011 yılında Türk Tarih Kurumu Yayınları’ndan çıktı. Kitapta, çalışmaları …
Read more

mallarınkitap

Prof. Dr. Ümit Şenesen’in, Piero Sraffa’nın “Production of Commodities by Means of Commodidites” adlı kitabından yaptığı çeviri “Malların Mallarla Üretimi” adıyla Yordam Kitap Yayınları arasında 2010’da basıldı. 20. yüzyılın en önemli iktisatçılarından biri olarak kabul edilen Piero Sraffa’nın temel eseri olan bu kitap, saf iktisat kuramıyla ilgilenenlere yönelik bir uzmanlık çalışmasıdır. Yaklaşımı, Adam Smith’ten Ricardo’ya …
Read more

iif_logo

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Saime Suna Kayam ve Yrd.Doç.Dr. Mehtap Hisarcıklılar’ın birlikte hazırladığı “Türkiye’den Çıkan Doğrudan Yatırımları Belirleyen Etmenler (Determinants of Turkish Outward FDI), 1992–2005″ adlı makalesi İktisat, İşletme ve Finans dergisinde yayınlanmıştır. Türkiye’den çıkan doğrudan yatırımları belirleyen etmenlerin, çekim modeli yaklaşımı ile araştırıldığı bu çalışmada, 1992-2005 döneminde toplam çıkan yatırımların önemli bir kısmını oluşturan onbir ülke …
Read more

deryakitap

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş, “Hem Hasımız Hem Hısımız- Türkiye Finans Kapitalinin Dönüşümü ve Banka Reformu” adlı kitabını 2009 yılında İletişim Yayınları’ndan çıkarmıştır. Türkiye’de banka sektörü, 1990’ların sonlarından itibaren IMF gözetimi altında kapsamlı bir yeniden yapılanmadan geçti. Özel bankalar ticari-sınai temelli holdinglerin bir parçası olduğundan, banka reformu sadece bu sektörün yeniden yapılanmasının ötesinde, aslında Türkiye’de sermayenin …
Read more

09393625_00350002_cov150h

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı’nın aşağıda özeti verilen “The Exchange Rate Regime Choice and Currency Crisis” adlı makalesi 2011 yılında Economic Systems dergisinde yayınlanacaktır. Makalenin tam metnine erişim için linke tıklayınız. Exchange rate regime choice is not exogenous, but it depends on the structural, political and financial features of countries. However, it is often …
Read more

cover

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı’nın 2010 yılında International Journal of Finance and Economics dergisinde yayınlanan ve aşağıda özeti verilen makalesinin tamamına bu adresten ulaşabilirsiniz. Following the demise of the Bretton-Woods, increasing number of countries has been opting for flexible exchange rate regimes. Exiting from fixed regimes however is not without costs. Regime transitions have …
Read more

green

İlki  20-21 Haziran 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen ve yürütücülerinden birinin bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı olduğu Yeşil Ekonomi Konferansı’nın 2.’si 2011 yılında yapılacaktır. Konferans ile ilgili duyurular ilerleyen tarihlerde sitemizden yapılacaktır.

aksamhaberipek-150x150

Bölümümüz hocalarından Doç.Dr. İpek İlkkaracan Ajas’ın 18 Haziran 2011 tarihinde Akşam gazetesinde yayınlanan “En Yaygın Kadın Mesleği Tam Zamanlı Ev Kadınlığı” başlıklı röportajı için tıklayınız.    

gemlogo3-150x100

9-17 Ekim 2011 tarihlerinde üniversitemizde Cinsiyet, Makroekonomi ve Uluslararası Ekonomi Uluslararası Çalışma Grubu‘nun (International Working Group on Gender, Macroeconomics and International Economics GEM-IWG) 1.Avrupa Bölgesel Yoğun Çalıştayı ve Sempozyumu gerçekleştirilecektir. Çalıştayın ev sahipliğini İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim,Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi’nin yapacaktır. Ayrıca Warsaw Ekonomi Okulu, Levy Ekonomi Enstitüsü Cinsiyet ve Ekonomik Eşitlik …
Read more

İpekKitapUzlaştırmaPolitikaları-150x150

Bölümümüz hocalarından Doç. Dr.  İpek İlkkaracan Ajas’ın 2011 yılında Metis Yayınları’ndan çıkan “’Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları”  yerel ve uluslararası basından ilgi görmeye devam ediyor. Kitapta uzlaştırma politikaları açısından Türkiye’nin durumu ve problemleri kapsamlı bir şekilde ortaya konurken; İsveç, Hollanda, Fransa, İspanya, Kore ve Meksika olmak üzere altı ülkeden …
Read more

EFMAMobileBanking

Öğretim Üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Deniz Tunçalp,  European Financial Management Association (EFMA)’nın dergisi EFMA Journal’da yayınladığı makalesinde Türkiye’de Mobil Bankacılık uygulamalarını incelemiş ve birbirleriyle karşılaştırmıştır. Türkiye’deki pek çok bankanın sahip olduğu gelişmiş mobil bankacılık uygulamları, dergi tarafından dünyanın en iyi uygulamaları arasında gösterilmiştir. Avrupa’daki Bireysel Bankaların ortak kurluşu olan EFMA’nın uygulamacılara yönelik olan bu dergisindeki Türkiye’ye …
Read more

thenewyorktimeslogosquare

Bölümümüz hocalarından Doç. Dr. İpek İlkkaracan Ajas’ın 5 Mayıs 2011 tarihinde New York Times’ta yayınlanan “Kadınlar Türkiye’de Hala Yararlanılmayan Bir İşgücü” (Women Still an Untapped Labor Force in Turkey) konulu haberi için tıklayınız.