Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header

Yeni Kitap: Denetim

Temmuz 15th, 2011 | Posted by admin in Finans & Muhasebe - (0 Comments)
audit-150x150

Bölümümüz hocalarından Doç. Dr. Oktay TAŞ muhasebe alanındaki birikimlerini Dr. Niyazi DURMUŞ  ile birlikte yazdıkları ve Alfa yayınlarından çıkan “Denetim” adlı kitabında topladı.  Bu kitap piyasada  muhasebe alanında çalışanlar ve  mali müşavirlik sınavlarına hazırlananlar için önemli bir kaynak niteliğini taşımaktadır.

41J65RgDddL__SS500_2-150x150

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş’ın, VDM Verlag yayınlarından çıkan “Global Integration of Turkish Finance Capital: State, Capital and Banking Reform in Turkey” başlıklı kitabına bu linkten ulaşabilirsiniz.

armagankitap

Bölümümüz iktisat hocalarından Prof. Dr. Ertuğrul Tokdemir, Prof. Dr. Öner Günçavdı ve Yrd. Doç. Dr. Saime Suna Kayam tarafından derlenen ve uzun yıllar hem bölümümüze hem de Türkiye İktisat Tarihi araştırmalarına katkıda bulunmuş olan  Prof. Dr. Haydar Kazgan’a ithaf edilen Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması başlıklı kitap 2011 yılında Türk Tarih Kurumu Yayınları’ndan çıktı. Kitapta, çalışmaları …
Read more

mallarınkitap

Prof. Dr. Ümit Şenesen’in, Piero Sraffa’nın “Production of Commodities by Means of Commodidites” adlı kitabından yaptığı çeviri “Malların Mallarla Üretimi” adıyla Yordam Kitap Yayınları arasında 2010’da basıldı. 20. yüzyılın en önemli iktisatçılarından biri olarak kabul edilen Piero Sraffa’nın temel eseri olan bu kitap, saf iktisat kuramıyla ilgilenenlere yönelik bir uzmanlık çalışmasıdır. Yaklaşımı, Adam Smith’ten Ricardo’ya …
Read more

deryakitap

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş, “Hem Hasımız Hem Hısımız- Türkiye Finans Kapitalinin Dönüşümü ve Banka Reformu” adlı kitabını 2009 yılında İletişim Yayınları’ndan çıkarmıştır. Türkiye’de banka sektörü, 1990’ların sonlarından itibaren IMF gözetimi altında kapsamlı bir yeniden yapılanmadan geçti. Özel bankalar ticari-sınai temelli holdinglerin bir parçası olduğundan, banka reformu sadece bu sektörün yeniden yapılanmasının ötesinde, aslında Türkiye’de sermayenin …
Read more

İpekKitapUzlaştırmaPolitikaları-150x150

Bölümümüz hocalarından Doç. Dr.  İpek İlkkaracan Ajas’ın 2011 yılında Metis Yayınları’ndan çıkan “’Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları”  yerel ve uluslararası basından ilgi görmeye devam ediyor. Kitapta uzlaştırma politikaları açısından Türkiye’nin durumu ve problemleri kapsamlı bir şekilde ortaya konurken; İsveç, Hollanda, Fransa, İspanya, Kore ve Meksika olmak üzere altı ülkeden …
Read more