Yarının İşletmelerini Tasarlayan Liderler
Header
handshake-150x150

Prensip olarak, işçi ve işverenler,  iş sözleşmesi yapma konusunda anlaştıkları gibi,  istedikleri anda bu iş sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona da erdirebilirler. Bu sona erdirme anlaşması “bozma sözleşmesi” veya “ikale” olarak adlandırılmaktadır. Prensipte hukuka uygun görünen bu durum, iş hukukunda yer alan iş güvencesi veya iş sözleşmesinin feshine ilişkin kuralları etkisiz bırakmak amacıyla da kullanılabilir. Öyleyse, bir iş …
Read more

zorunluegitim-150x150

Ekonomi hocalarımızdan Öğr.Gör.Dr. Tolga Yüret’in İktisat, İşletme ve Finans dergisinde yayınlanan “Human Capital and Sorting Models Reconsidered” başlıklı makalesinin özetine buradan ulaşabilirsiniz. Turkey changed its compulsory attendance law in the 1997-1998 academic year The requirement increased from five to eight years of primary education. After the law change, there is an abrupt increase in the …
Read more

sinav-150x150

Ekonomi hocalarımızdan Öğr.Gör.Dr. Tolga Yüret’in Kadir Doğan ile birlikte yazdıkları “Üniversitelere Öğrenci Yerleştirme Sisteminde Tercih Bildirimindeki Kısıtlamanın Etkileri” başlıklı makale Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nde yayınlanmıştır. Türkiye’deki üniversitelere öğrenci yerleştirme sistemi, iki taraflı eşleşme modellerinin bir örneğidir. Bu sistemde adaylar programlar hakkında tercihlerini bildirirken, en çok yirmi dört program seçebilmektedirler. Tercih kısıtlaması altında oluşan eşleşme adil …
Read more

freezone-150x150

Ekonomi hocalarımızdan Yrd. Doç.Dr. Derya Karakaş’ın Sevil Acar Aytekin ile birlikte yazdığı “Sectoral Transformation of Turkish Free Zones” adlı makalesi İktisat İşletme ve Finans Dergisi’nin Ağustos 2011 sayısında yayınlanmak üzere seçilmiştir. Makalenin İngilizce ve Türkçe özetlerine buradan ulaşabilirsiniz. Free zones (FZs) have been used to promote export-orientation of Turkey after 1980. These zones initially focused on …
Read more

issizlik-150x150

Bölümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı ve Yrd.Doç.Dr. Mehtap Hisarcıklılar’ın birlikte hazırladıkları “Can FDI be a Panacea for Unemployment?:The Turkish Case” başlıklı çalışma, işsizlik sorununun doğrudan yabancı yatırım ile çözülüp çözülemeyeceğini incelemektedir. Foreign Direct Investment (FDI) constitutes the main mechanism for economic globalization.. Despite the rising integration of the Turkish economy into …
Read more

africa-150x150

Bölümümüz hocalarından Doç.Dr. Sencer Ecer’in A. Tompkins ile birlikte yazdığı “An Econometric Analysis of the Remittance Determinants among Ghanaians and Nigerians in the United States, the United Kingdom, and Germany” başlıklı makalesi 2011 yılı içerisinde  International Migration dergisinde yayınlanacaktır. Makalenin özetine buradan ulaşabilirsiniz. This paper examines the determinants of remittance behavior relying on a dataset of …
Read more

countryrisk-150x150

Son yıllarda yaygınlaşan küresel ekonomik kriz ortamı ile birlikte, ülkelerin kredi risk değerlendirme notları giderek daha hayati bir önem taşır hale gelmeye başladı. Tam böyle bir zamanda, bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Derya Karakaş v Yrd.Doç.Dr. Mehtap Hisarcıklılar (Hüseyin Öztürk ile birlikte) Emerging Markets Finance and Trade dergisinde, ülkelerin kredi risk değerlendirmelerinin, gelişmekte olan ülkelerin aleyhine …
Read more

MCDA

Journal of Multi-Criteria Decision Analysis dergisinde yayımlanan “A multiple-criteria decision-making approach for evaluation of retail location” başlıklı, İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Şebnem Burnaz ve Endüstri Mühensliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Y.İlker Topçu`nun birlikte hazırladıkları makale, 2008 yılının en çok okunan makaleleri arasına girmiştir. Hocalarımızı tebrik ediyoruz.

iif_logo

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Saime Suna Kayam ve Yrd.Doç.Dr. Mehtap Hisarcıklılar’ın birlikte hazırladığı “Türkiye’den Çıkan Doğrudan Yatırımları Belirleyen Etmenler (Determinants of Turkish Outward FDI), 1992–2005″ adlı makalesi İktisat, İşletme ve Finans dergisinde yayınlanmıştır. Türkiye’den çıkan doğrudan yatırımları belirleyen etmenlerin, çekim modeli yaklaşımı ile araştırıldığı bu çalışmada, 1992-2005 döneminde toplam çıkan yatırımların önemli bir kısmını oluşturan onbir ülke …
Read more

09393625_00350002_cov150h

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı’nın aşağıda özeti verilen “The Exchange Rate Regime Choice and Currency Crisis” adlı makalesi 2011 yılında Economic Systems dergisinde yayınlanacaktır. Makalenin tam metnine erişim için linke tıklayınız. Exchange rate regime choice is not exogenous, but it depends on the structural, political and financial features of countries. However, it is often …
Read more

cover

Bölümümüz hocalarından Yrd.Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı’nın 2010 yılında International Journal of Finance and Economics dergisinde yayınlanan ve aşağıda özeti verilen makalesinin tamamına bu adresten ulaşabilirsiniz. Following the demise of the Bretton-Woods, increasing number of countries has been opting for flexible exchange rate regimes. Exiting from fixed regimes however is not without costs. Regime transitions have …
Read more