imkanlar
30
Kas 2018
Staj Raporlarının Son Düzeltme Tarihi İle İlgili Önemli Duyuru

Bilindiği üzere staj raporlarındaki eksik ve/veya yanlışların giderilmeleri bakımından son tarih iki haftalık kesin süre nedeni ile 3 Aralık Pazartesi günüdür.

Ancak Arş. Gör. Ali Eray Bulut geçirmiş olduğu üzücü bir kazada yararlanmış olması nedeni ile Üniversiteye gelememektedir.

Kendisinin değerlendirmiş olduğu staj raporları ile ilgili olarak bilgi alış verişinde yaşanan aksaklıklar nedeni ile öğrencilerimizin mağdur olmamaları bakımından, Arş. Gör. Ali Eray Bulut tarafından değerlendirilen raporları hazırlamış olan öğrencilere iki haftalık ek süre verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Bu bağlamda adaletsizlik yaşanmaması için, diğer tüm öğrencilerimizin de öngörülemeyen söz konusu nedenden ötürü iki haftalık ek süreden yararlandırılmaları gerektiğine karar verilmiştir.

Sonuç olarak raporların son teslim tarihi 17 Aralık Pazartesi günü olarak belirlenmiştir. Bu vesile ile Arş. Gör. Ali Eray Bulut’a da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

İşletme Mühendisliği Bölümü

                                                                                          Staj Komisyonu