Prof. Dr. Demet BAYRAKTAR


DemetBayraktar
Tel:
 0212 2931300 (2084-2051)

E-posta: demet.bayraktar @ itu.edu.tr

Web Sitesi: www.akademi.itu.edu.tr/bayraktarde/

Doktora Yaptığı Üniversite: İTÜ

Doktora Yaptığı Alan: İşletme Mühendsiliği Çalışma Grupları:

 • Üretim Yönetimi


Öğretim Alanları
:

 • Yöneylem Araştırması
 • Üretim Yönetim
 • Matematiksel Programlama
 • Uzman Sistemler
 • Karar Destek Sistemleri
 • Meta-höristik Yaklaşımlar

Araştırma Konuları :

 • İmalat, hizmet ve tedarik zinciri yönetiminde matematiksel modelleme ve optimizasyon uygulamaları
 • İmalat, hizmet ve tedarik zinciri yönetiminde uzman ve karar destek sistemlerinin tasarımı ve uygulamaları
 • İmalat, hizmet ve tedarik sistemlerinde meta-sezgisel yaklaşım uygulamaları

Yayınlarından Örnekler:

Son Beş Yıldaki Uluslararası Makaleler:

Çelebi, D., Bayraktar, D., ve Bingöl, L. (2010), “Analytical Network Process for Logistics Management: A Case Study in a Small Electronic Appliances Manufacturer”, Computers and
Industrial Engineering,Vol. 58, issue.3, s. 432-441 (SSCI)((available on line 12 September 2009).

Çelebi, D. ve Bayraktar, D., (2008), “An Integrated Neural Network and Data Envelopment Analysis for Supplier Evaluation under Incomplete Information”, Expert System with Applications, vol.35, issue, s. 1698-1710 (SSCI) ((available on line 28 September 2007)

Paksoy, T., Gules, H. K. ve Bayraktar, D., (2007), “Design and Optimization of a Strategic Production-Distribution Model for Supply Chain Management: Case study of a plastic profile manufacturer in Turkey”, Selçuk Journal of Applied Mathematics, Vol. 8, No. 2, s. 83-99. (Mathematical Review).

Son Beş Yıldaki Uluslararası Bildiriler:

Danış Öncül, S. ve Bayraktar D., (2012), “An Integrated Optimization Model for Timetabling and Machinist Assignment in Light Rail Transit Systems” 25th European Conference on Operational Research, July 8-11, Vilnius, Lithuania.

Yaşlı F., Celebi D., ve Bayraktar D., (2012)“Reappraisal of HazardousWastes”, The Seventeenth International Working Seminar on Production Economics Pre Prints, Vol.2, 20-24 February 2012, Innsbruck, Avusturya, s.611-618

Yaşlı, F. ve Bayraktar, D. (2011), “Mathematical Programming Approach for Hazardous Waste Management in an Organized Industrial Zone”, IX. International Logistics and Supply Chain Congress, Ekim 2011.

Çavuşoğlu, Ö., Bayraktar, D. ve Canolca, M. (2011), “A Decision Support System for a Production Plant Investment in Abroad ”, 19th Triennial Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2011), Book of Abstracts, 10-15 Temmuz 2011, Melbourne, Avustralya, s.67.

Çavuşoğlu, Ö., Canolca, M. ve Bayraktar, D (2011), “GSM Operator Selection for a Call Center Investment by Using AHP”, 19th Triennial Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2011), Book of Abstracts, 10-15 Temmuz 2011, Melbourne, Avustralya, s.57

Danıs, S. ve Bayraktar, D. (2010), “A Proposed Mathematical Model for Light Rail Transit Timetabling”, Sixteenth International Working Seminar on Production Economics Pre Prints, Vol.3, 1-5 Mart, Innsbruck, Avusturya, s. 123-133.

Çelebi, D., Bolat, B., ve Bayraktar, D. (2009), “Light Rail Passenger Demand Forecasting by Artificial Neural Networks”, Proceedings of the 39th Computer and Industrial Engineering Conference, 5-8 Temmuz 2009, Troyes- Fransa, [CD-ROM].

Bayraktar, D. ve Çelebi, D. (2009), “An Application of AHP for Inventory Classification”, 23rd European Conference on Operational Research, Book of Abstracts, 5-8 Temmuz 2009, Bonn, Almanya, s.243.

Oncul, D. S. ve Bayraktar, D.(2009), “A Timetabling and Resource Allocation Mathematical Model for Light Rail Transportation System”, Workshop on OR for Developing Countries- Young Researchers and Ph. D. Symposium, 23rd European Conference on Operational Research, University of Applied Sciences, Remagen, Almanya, Temmuz 4, 2009.

Danış, S., Aykac, D.S.O., Bayraktar, D. ve Çelebi, D. (2009), “A review of timetabling and resource allocation models for light-rail transportation systems”, Proceedings of the International Conference on Prospects for Research in Transport and Logistics on a Regional-Global Perspective (ISBN 978-9944-5789-2-9), Doğus University Publications, Publication No., 3, Dogus University, Istanbul, Turkiye, s. 219-224.

Çelebi, D., Bayraktar, D. ve Aykac, D.S.O. (2008), “Multi Criteria Classification for Spare Parts Inventory”, Proceedings of the 38th Computer and Industrial Engineering Conference, 31Ekim- 2 Kasım, Pekin, Çin, s. 1780-1787.

Bayraktar, D., Çelebi, D. ve Oranlı, G., (2008), “A Fuzzy AHP for Evaluating RFID Technology Implementation”, Fifteenth International Working Seminar on Production Economics Pre Prints, Vol. 2, 3-7 Mart, Innsbruck, Avusturya, s. 65-74.

Çelebi, D. ve Bayraktar D., (2008), “A Genetic Algorithm for Multi Location Inventory Problem, Fifteenth International Working Seminar on Production Economics Pre Prints, Vol:3, 3-7 Mart, Innsbruck, Avusturya., s. 25-37.

Özturaç, K.N. ve Bayraktar, D. (2008), “EDeSis: An expert system for auditing Six Sigma project implementations”, First European Research Conference on Continues Improvement and Lean Six Sigma, 10 Mart 2008, Glasgow, [CD-ROM].

Son Beş Yıldaki Ulusal Makaleler:

Ekinci, Y., Temur, G.T., Çelebi, D. ve Bayraktar, D., (2010), “Ekonomik Kriz Döneminde Firma Başarısının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini”, Endüstri Mühendisliği Dergisi YA/EM 2008 Özel Sayısı, Cilt 21, Sayı 1, s. 17-29.

Celebi, D. ve Bayraktar, D. (2009), “Bir Dağıtım Ağında Stokastik Stok Yönetimi Modelinin Oluşturulması ve Doğrulanması”, İTÜ Dergisi, Cilt 8, Sayı 4, s.60-70.

Aykac, D.S.O, ve Bayraktar, D. (2009), “Tedarikçi-Alıcı Etkileşiminde Hizmet Değer Yaratımı”, İTÜ Dergisi, Cilt 8, Sayı 4, s.3-12.

Türer, S., Ayvaz, B., Bayraktar, D., Bolat, B. (2009), “Tedarikçi Değerlendirme Süreci İçin Bir Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı: Gıda Sektöründe Bir Uygulama”, Endüstri Mühendisliği Dergisi YA/EM 2008 Özel Sayısı, Cilt 20, Sayı 2, s. 31-40.

Son Beş Yıldaki Kitap İçindeki Bölümler:

Çavuşoğlu, Ö., Canolca, M. ve Bayraktar, D. (2011), “Çağrı Merkezi Yatırımı İçin Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak GSM Operatörü Seçimi”, Pazarlama, İşletme Yönetimi ve Eğitiminde Seçilmiş Yazılar- Prof. Dr. Selime Sezgin’e Armağan,Beta Basım A.Ş., İstanbul (ISBN 978-605-377-598-0), s. 365-382.

Aykaç, D.S.Ö. ve Bayraktar, D. (2007), “Tedarik Zinciri Yönetiminde Hizmet Seviyesi Gerekleri için Önermeler: Snell Kanunu Yaklaşımı”, Sıtkı Gözlü’ye Armağan, Çağlayan Basımevi, Nisan 2007, İstanbul (ISBN:975-561-287-4), s.37-48.

Çelebi, D., Bayraktar, D. ve Çolakel, D. (2007), “ VZA ve Maksimum-MinimumYaklaşımı ile Tedarikçi Değerlendirme: Ototmotiv Sektöründe bir Uygulama”, Sıtkı Gözlü’ye Armağan, Çağlayan Basımevi, Nisan 2007, İstanbul (ISBN:975-561-287-4), s.97-110.

Son Beş Yıldaki Ulusal Bildirler:

Danış Öncül, S., Bolat B. ve Bayraktar D., (2012), “A Decision Support System for Resource Allocation in the Planning Phase of ERP Projects”, 32. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi YA/EM 2012, June 20-22, İstanbul, Turkey.

Yaşlı F. ve Bayraktar D., (2012) “Türkiye’deki Tehlikeli Atık Yönetiminin Bölgesel Düzeyde İncelenmesi”, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevreye Duyarlı Lojistik, 10-12 Mayıs 2012, Konya, s.499-508.

Bayraktar, D., Bolat, H.B., Fakı, B.M., ve Çelikkol, S.G. (2011), “Depo Süreçlerinde Performans Ölçümü ve Değerlendirmesi için Bir Model Önerisi”, 11. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-975-6516-31-7, İstanbul, s. 382-392.

Bolat, H.B., Bayraktar, D., Öztürk, M., ve Turan, N. (2011), “Yeşil Lojistik Zincirinde Araç Rotalama Problemleri için Bir Model Önerisi”, 11. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-975-6516-31-7, İstanbul, s. 536-546.

Kızılaslan, R., Büyükkınacı, B., Bayraktar, D. ve Çelebi, D. (2009), “Doğalgaz Talep Tahmini için Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık Model Önerileri”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, 22-24 Haziran 2009, Ankara [CD-ROM].

Sansarcı, E., Aktel, A., Çelebi, D. ve Bayraktar, D. (2009), “Gezgin Satıcı Problemi için Bir Memetik Algoritma Önerisi”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, 22-24 Haziran 2009, Ankara [CD-ROM].

Sönmeztürk, G.İ., Şafak, M. E., Çelebi, D. ve Bayraktar, D. (2009), “Bulanık AHY ile Yedek Parça Stoklarının Sınıflandırılması”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, 22-24 Haziran 2009, Ankara [CD-ROM].

Çelebi, D., Özcan, A., Güldaş, G. ve Bayraktar, D. (2008), “En Etkin Stok Yönetimi İçin Bir Karar Destek Sistemi”, 8. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-975-6957-93-6, İstanbul, s. 187-196.

Türer, S. ve Bayraktar, D. (2008), “Tedarikçi Seçme Süreci İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi: İlaç Sektöründe Bir Uygulama”, 8. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-975-6957-93-6, İstanbul, s. 81-86.

Türer, S., Ayvaz, B., Bayraktar, D. ve Bolat, B (2008), “Tedarikçi Değerlendirme Süreci İçin Bir Yapay SinirAğı Yaklaşımı: Gıda Sektöründe Bir Uygulama”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, YA/EM’08 Bildiri Özetleri Kitabı, s. 42, 30 Haziran-2 Temmuz 2008, İstanbul [CD-ROM].

Ekinci, Y., Temur, G.T., Çelebi, D. ve Bayraktar, D., (2008), “Ekonomik Kriz Döneminde Firma Başarısının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, YA/EM’08 Bildiri Özetleri Kitabı, s.58, 30 Haziran-2 Temmuz 2008, İstanbul [CD-ROM].

Ünal, Y. , Alptekin, H.Ö., Bayraktar, D. ve Çelebi, D., (2008), “Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Doğalgaz Tüketim Tahmini”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, YA/EM’08 Bildiri Özetleri Kitabı, s.58, 30 Haziran-2 Temmuz 2008, İstanbul [CD-ROM].

Çelebi, D., Bayraktar, D., ve Köseokur, H. (2007), “Yapay Sinir ağları ile Alt Yüklenici Seçimi, ÜAS2007: Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 15-17 Kasım 2007, Ankara.

Temur, G.T., Emeksizoğlu, B., Korkmaz, Ç.S. ve Bayraktar, D. (2007), “Türk Şeker Fabrikalarında İmalat Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi”, 4. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, Küresel Rekabette KOBİ’lerin Gücü: Stratejik İşbirlikleri ve İhracat Kongre Kitabı, (Editör: Güneş Gençyılmaz), 7-8 Aralık 2007, İstanbul, s. 509-516.

Edltörlük ve Hakemlik Çalışmaları:

Hakemlik

 • Journal of Manufacturing Systems

Editörlük / Yayın Kurulu Üyeliği
Computers and Industrial Engineering, Editorial Board Member (Eylül 2009’dan beri )

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Danışma Kurulu Üyeliği, (Cilt 19, Sayı 1, Yıl 2009, dan beri)

Son Beş Yılda Yönettiği Doktora Tezleri:

“Service Value Creation in Supplier- Buyer Interactions: An Expert System Approach”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (Aralık 2007)

“An Expert System for Auditing Process of Six Sigma Project Implementation”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Aralık 2007)

“Stochastic Lot Sizing in a Centralized Distribution Network” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (Mayıs 2008)

“Integration of Time Tabling and Crew Assignment in Light Rail Transit Systems”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (Eylül 2012)

Son Beş Yılda Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri:

Envanter Yönetimi için Maliyet Parametrelerinin Hesaplanması: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (2007).

İnşaat Sektöründe Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Alt Yüklenici Seçimi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (2007).

RFID Teknolojisinin Uygulanması Kararının Bulanık AHY ile Değerlendirilmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (2007).

Bayi Yönetim Sistemi İçin Veri Madenciliği İle Bir Model Önerisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (2008).

Çağrı Merkezi Yatırımı İçin Bir Karar Destek Sistem Önerisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (2010).

Üretim Tesisi Yatırımı İçin Bir Karar Destek Sistem Önerisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (2010).

A Mathematical Model for the Personnel Scheduling Problem in a Manufacturing Company, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (2010).

Multi Criteria ABC Classification of Railway Spare Parts Using Artificial Neural Network Approach, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (2011).

Yalın Üretim ile Kurumsal Kaynak Planlamasının Bütünleştirilmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (2011).

Bir Organize Sanayi Bölgesinde Tehlikeli Atık Yönetimi için Matematiksel Programlama Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (2011).

Türkiye’nin Enerji Yatırımlarının Planlanması Sürecinin Bulanık AHP ile Değerlendirilmesi, Haziran (2012).

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağı Optimizasyonu: Gıda Sektöründe Bir Uygulama, Haziran (2012).

Son Üç Yılda Yürüttüğü Bitirme Tasarım Projeleri

Hava Yolları Uçuş Ekipleri İçin Nöbet Çizelgelerinin Oluşturulması, Haziran (2010).

Yeniden İşlenecek Ürünlerin Sınıflandırılması İçin Bir Yapay Sinir Ağı Model Önerisi, Haziran (2010).

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Kanallarına Yönelik Başarı Faktörlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemiyle Belirlenmesi, Haziran (2010).

Bir Otomobil Fabrikasında Sac İmalat Biriminde Yerleşim Düzeninin Yeniden Yapılandırılması, Haziran (2010).

Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firmada Yalın Üretim Uygulama Süreci, Haziran (2010).

Gıda lojistik Planının Oluşturulması İçin bir Model Önerisi, Haziran (2010).

Yapay Sinir Ağları ile Akarsuların Potansiyel Enerji Tahmini, Ocak (2011).

İntermodel Taşıma Sistemlerinin Uygulanması için Bir Model Önerisi, Haziran (2011).

Yeşil Lojistik Zincirinde Araç Rotalama İçin Bir Model Önerisi, Haziran (2011).

Depo Süreç Performans Ölçümü ve Değerlendirmesi İçin Bir Model Önerisi: Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uygulama, Haziran (2011).

A Proposed MILP Model For Truck Loading Problem: An Application in Adhesive Sector, Haziran (2011).

Fabrika İçi Malzeme Taşıma Sistemi Geliştirme Uygulaması, Haziran (2011).

OECD Ülkelerinin Ekonomik Performanslarının Ölçülmesi için Bir Model Önerisi, Ocak (2012).

Hizmet Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firmada Süreç iyileştirme, Ocak (2012).

Bir Firmanın Üretim Tesisinde Kaizen Uygulamaları ve Süreç Geliştirme ile Yeniden Süreç Tasarımı, Haziran (2012).

Mobil Bankacılık İşlemleri İçin Bir Uzman Sistem Yaklaşımı, Haziran (2012).

Çok Ölçütlü ABC Analizi İle Yedek Parça Sınıflandırması: Havacılık Sektöründe Bir Uygulama, Haziran (2012).

OECD Ülkelerinin Sağlık Alanındaki Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Haziran (2012).

Uçak Bakım Onarım İşletmesinde Katı Atık Toplama Merkezlerinin Yerlerinin Belirlenmesi, Haziran (2012).

Toplu Üretim Planlama İçin Bir Karışık Tamsayılı Hedef Programlama Modeli Önerisi, Haziran (2012).

Uzmanlık Alanları:

 • Karar Alma
 • Karar Destek
 • İşlemler Yönetimi
 • Optimizasyon
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Yöneylem Araştırması