Prof.Dr. Ertuğrul TOKDEMİR


ErtugrulTokdemirOda No: B210

Tel: 0212 2931300 (2075)

E-posta: tokdemire_at_itu.edu.tr

Web Sitesi:

Doktora Yaptığı Üniversite: Montpellier Üniversitesi

Doktora Yaptığı Alan: İktisat


Eğitim:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Siyasal Bilgiler Ankara Üniversitesi 1969
Y. Lisans Hukuk ve İktisat Strasburg Louis Pasteur University 1973
Doktora Hukuk ve İktisat University of Montpellier 1975

Öğretim Alanları:

  • İktisat Tarihi
  • İktisadi Düşünce Tarihi
  • Türkiye Ekonomisi

Araştırma Konuları :

  • Geleneksel Ekonomiler
  • Sanayi Devrimi
  • İktisadi Büyüme
  • Sermaye Birikimi
  • İktisadi Okullar ve Düşünürler

Yayınlarından Örnekler:

“Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması”, (Ö. Günçavdı ve S. S. Kayam ile), Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2010 (basım aşamasında)

“Çözülüş ve Uyum Sürecinde Tehditler ve Tepkiler”, Ertuğrul Tokdemir, Öner Günçavdı ve Saime S. Kayam(ed), Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması içinde, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2010 (basım aşamasında)

“Savaşın Zayıf Halkası: Osmanlı Kara Ulaşımı 1853-1918″ (S.S. Kayam ile), Ertuğrul Tokdemir, Öner Günçavdı ve Saime S. Kayam (ed), Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması içinde, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2010 (basım aşamasında)

“Osmanlı İmparatorluğu’nda Dış Denkleşme ve Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri (1844-1913)” (Ö. Günçavdı ile), Ertuğrul Tokdemir, Öner Günçavdı ve Saime S. Kayam (ed), Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması içinde, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2010 (basım aşamasında)

“Aykırı Bakışlar: Prof. Dr. Haydar Kazgan”, Ertuğrul Tokdemir, Öner Günçavdı ve Saime S. Kayam (ed.), Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması içinde, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2010 (basım aşamasında)

“Second World War and Capital Accumulation in a Neutral Country: the Case of Turkey” (with Ö. Günçavdı) in H. R. Reginbogin (ed.), Capital Markets of Neutral Countries During World War II, Association for Financial History, forthcoming in 2009.

“Economie Ottomane: Impôt ou dette”, Revue d’Histoire Maghrébine, Numéro 89-90, Mai 1998.

“Does Liberalization Reduce Foreign Trade Data Discrepancies? Counterevidence from Turkey 1970-1991” (with Gülay Günlük Şenesen), International Review of Applied Economics, Vol. 11, No. 2, 1997.

“Neo-Klasik İktisat” (Bernard Guerrien’den Çeviri), İletişim Yayınları, İstanbul, 1991.

“Başlangıçtan 18. Yüzyıla Ekonomi Tarihi” (Jean Maillet’den Çeviri), (M. Bolak ile), İ.T.Ü. Kütüphanesi, İstanbul, 1989.

“Türkiye’de Tarımsal Yapı (1923-1933)”, İ.T.Ü. Kütüphanesi, İstanbul, 1988.

“Türkiye’nin İsviçre İle Ticaretinde Bazı Eğilimler (1970-1983)”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Sayı 14-1, 49-63, 1987.

“Türkiye Ekonomisinin Tarihsel Temeli”, İ.T.Ü. Kütüphanesi, İstanbul, 1985.

“18. Yüzyıldan Bugüne İktisadi Olayların Evrimi” (Jean Maillet’den Çeviri), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1983.

“Türkiye’de İç Ticaret Hadleri Üzerine”, İ.T.Ü. Kütüphanesi, İstanbul, 1982.