Doç. Dr. Saime SUNA KAYAM

SaimeKayan
Oda No:

Tel:

E-posta:

Web Sitesi:

Doktora Yaptığı Üniversite: Nottingham Üniversitesi

Doktora Yaptığı Alan: İktisat


Eğitim:

Derece Alan Üniversite Yıl
Doktora İktisat University of Nottinghami 2002
Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

Öğretim Alanları:

  • Uluslararası İktisat
  • Mikroekonomi
  • Makroekonomi

Araştırma Konuları :

  • Uluslararası Ticaret
  • Yabancı Sermaye Yatırımları
  • Uluslararası Finansal Kurumlar
  • Gelişme Ekonomisi

Yayınlarından Örnekler:

“Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması”, (E. Tokdemir ve Ö. Günçavdı ile), Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2011

“Savaşın Zayıf Halkası: Osmanlı Kara Ulaşımı 1853-1918″ (S.S. Kayam ile), Ertuğrul Tokdemir, Öner Günçavdı ve Saime S. Kayam (ed), Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması içinde, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2011

“Revisiting the Investment Development Path (IDP): A Non-linear Fluctuation Approach” (with M. Hisarcıklılar), International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, Vol. 6, No. 2, 2009.

“Türkiye’den Çıkan Doğrudan Yatırımları Belirleyen Etmenler 1992-2005” (M. Hisarciklilar ile), İşletme, İktisat ve Finans, Cilt. 24, No. 280, 47-70, 2009.

“Foreign Direct Investment and Growth in Mediterranean Countries” (with M. Hisarcıklılar, L. Özkale, Ö. Kayalıca), in F. Prausello (ed.), Sustainable Development and Adjustment in the MEDA Countries Following the EU Enlargement, 395-421., 2006.

“Aussenwirtschaftspolitik der G8”, in W. Gieler and J. Bellers (ed.s), Handbuchs der Aussenwirtschaftspolitik: Staaten und Organisationen, Lit Verlag, 2004.