Prof.Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN

 

FatmaKusku

Oda No: A210

Tel: 0212 2931300 (2004)

E-posta: kuskufa @ itu.edu.tr

Web Sitesi: www.akademi.itu.edu.tr/kuskufa

Doktora Yaptığı Üniversite: İTÜ

Doktora Yaptığı Alan: İşletme Mühendisliği


Öğretim Alanları:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Örgütsel Davranış
 • Yönetim ve Organizasyon

Araştırma Konuları :

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İşletmelerin Sosyal ve Çevresel Sorumlulukları
 • Kariyer Seçimi
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Örgütsel Güven

Yayınlarından Örnekler:

“İsteğe bağlı kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri: Görünürde Hayırseverlik (Voluntary CSR Activities: Ostensibly Philanthropy)” (E. Bay ile), Amme İdaresi Dergisi, 2012, Cilt 45, Sayı:1, s. 51-75 (SSCI)

“Employment interview satisfaction of applicants within the developing context” (with B. Ataman), International Journal of Human Resource Management, Vol. 22, No. 11, June 2011, 2463-2483, (SSCI). http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09585192.2011.584411

“Corporate environmental citizenship variation in developing countries: an institutional framework” (with Ş. Özen), Journal of Business Ethics, 89(2) October (I): 297-313, 2009.

“Gendered Occupational Outcomes: the case of professional training and work in Turkey” (with A. Tatlı and M. Özbilgin) in Helen Watt and Jacquelynne Eccles (eds.), Gender and Occupational Outcomes: Longitudinal Assessment of Individual, Social, and Cultural Influences, (Michigan: American Psychological Association Press), 2009.

“Against the tide: gendered prejudice and disadvantage in engineering study from a comparative perspective” (with M. Özbilgin and L. Özkale), Gender, Work and Organization, 14 (2): 109-129, 2007.

“From necessity to responsibility: evidence for corporate environmental citizenship activities from a developing country perspective”, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 14: 74-87, 2007.

“Convergence and Divergence of influences on career choice: a comparative analysis on career choices of MBA students in China, Ghana, Greece, Israel, Korea, North Cyprus, Turkey and the UK” (with B.P. Dexter, C. Forson, G. İnal, M. Karataş-Özkan, M.F. Özbilgin, A. Malach-Pines, C. Tanova, J. Yoon), in Mustafa F. Özbilgin and A. Malach –Pines (eds), Career Choices in Management and Entrepreneurship-A research Companion, Edward Elgar Publishing Limited, 2007.

“Explaining Influences on Career ‘Choice’: The case of MBA students in comparative perspective” (with M. Özbilgin and N. Erdoğmuş), International Journal of Human Resource Management, 16(11): 2000-2028, 2005.

“An empirical investigation of corporate citizenship in Australia and Turkey” (with A. Zarkada-Fraser), British Journal of Management, 15 (1): 57-72, 2004.

“Employee satisfaction in the higher education: the case of academic and administrative staff in Turkey”, Career Development International, Vol. 8, N.7, pp. 347-356, 2003.

“İş görüşmelerinin değerlendirilmesi: aday memnuniyeti ölçeği” (B. Ataman ve A. Çakmak ile), Yönetim Araştırmaları Dergisi, ISSN:1303-4979, March 3/1: 29-55, 2003.

“Dimensions of employee satisfaction: a state university example”, METU Studies in Development, 28 (3-4): 399-430, 2001.

“Kriz döneminin insan kaynakları uygulamalarına etkileri: ampirik bir inceleme”, Amme İdaresi Dergisi, 34 (1):15-32, 2001.

“Vatandaş kuruluş kavramı: türk kuruluşları iyi birer vatandaş mı?” (M. Erçek ile), Amme İdaresi Dergisi, 33(3):79-95, 1999.

“Yöneten – yönetilen ilişkisinde güven: ampirik bir inceleme”, Amme İdaresi Dergisi, 32 (1):135-151, 1999.

Edltörlük ve Hakemlik Çalışmaları:

 • British Journal of Management, Editorial Advisory Board, (2011 +)
 • Equal Opportunities International, Editorial Advisory Board, (2006 Ocak +)
 • Yönetim Araştırmaları Dergisi, Hakem Kurulu üyeliği (2004+)
 • Asia-Pacific Journal of Teacher Education, Hakemlik (2012)

Uzmanlık Alanları:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Eleman Seçimi
 • Kariyer Seçimi
 • İş Yaşamında Cinsiyet
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Çevreye Yönelik Sosyal Sorumluluk
 • Kriz Yönetimi
 • Örgütsel Güven