Doç. Dr. Hür Bersam BOLAT

BersamBOLAT
Oda No:
 D508

Tel: 0212 2931300 (2058)

E-posta: bolat_at_itu.edu.tr

Web Sitesi:

Doktora Yaptığı Üniversite: İTÜ

Doktora Yaptığı Alan: İşletme Mühendisliği Öğretim Alanları:

  • Üretim Yönetimi
  • Üretim Planlama ve Kontrol
  • Verimlilik ve Performans Analizi
  • Mühendislikte Proje Yönetimi

Araştırma Konuları :

  • Tedarik Zinciri Yönetimi,
  • Proje Yönetimi
  • Üretim Planlama

Yayınlarından Örnekler:

“Avrupa Birliği Destek Programlarının Türkiye’deki KOBİ’lerin Finansal Yapısı ve Üretim Teknikleri Üzerindeki Önemi ve Etkisi: Gaziantep ve Kayseri Uygulamaları” (L. Özkale, M. Akay ve A. Ankay ile), METU Studies in Development, Issue 35, p.245-279, 2009.

“Tedarikçi Değerlendirme Süreci İçin Bir Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı: Gıda Sektöründe Uygulama” (S. Türer, B. Ayvaz ve D. Bayraktar ile birlikte), Endüstri Mühendisliği Dergisi, YA/EM 2008 Özel Sayı, Vol. 20, No. 2, s. 31-40, 2009.

“Differences in Manager Assessments of ISO 14000 Standard Implementatıon in Turkey” (with S. Gözlü), FACES Journal: Revista de Administraçao, Vol. 4, No. 2, p. 70-83, 2005.