Prof. Dr. İpek İLKKARACAN AJAS

 

IpekIlkkaracan

Oda No: B209

Tel: 0212 2931300 (2790)

E-posta: ilkkaracan@itu.edu.tr

Web Sitesi: www.akademi.itu.edu.tr/ilkkaracan

Doktora Yaptığı Üniversite: New School Universitesi

Doktora Yaptığı Alan: İktisat


Eğitim:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Siyasal Bilimler Swartmore College 1989
Y. Lisans Ekonomi New School for Social Research, New York 1996
Doktora Ekonomi New School for Social Research, New York 2001

Öğretim Alanları:

  • Makroekonomi
  • Kalkınma İktisadı
  • Politik İktisat
  • İşgücü İktisadı

Araştırma Konuları :

  • Ücretler
  • İşsizlik
  • Cinsiyet Ekonomisi
  • Karşılaştırmalı İktisadi Düşünce Okulları
  • Kalkınma ve Büyüme Kuramları

Yayınlarından Örnekler:

“Exploring different measures of flexibility in a developing economy context: The case for Turkey” (with H. Levent and S. Polat), International Review of Applied Economics, Vol. 27 (3), May 2013, forthcoming.

“Work-Family Balance and Public Policy: A Cross-Country Perspective”, Development, Vol. 55 (3), September 2012.

“Why so few Women in the Labor Market in Turkey”, Feminist Economics, Vol. 18 (1), January 2012.

“The Crisis of Care: Another Limit to Sustainable Growth in Market Economies”, in A. Tonak (ed.), IMF and the World Bank: A Critical Debate, İstanbul: Bilgi University, 2011.

“Feminist Politik İktisat ve Kurumsal İktisat Çerçevesinde Kadın İstihdamı Sorununa Farklı bir Yaklaşım”(A Different Approach to the Problem of Female Employment in the Context of Feminist and Institutional Economics), Türkiye’de Geçmişten Günümüze Kadın Emeği, G. Toksöz ve A. Makal (derl.) içinde, Ankara Üniversitesi Sosyal Politikalar Merkezi, Ankara: 2011.

“Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları” (Towards Gender Equality in the Labor Market: Work and Family Life Reconciliation Policies) (derleyen/edited volume), Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ve İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi, Istanbul, 2010.

“Formal versus Informal Labor Market Segmentation in Turkey in the course of Market Liberalization” (with M. Hisarcıklılar and E. Aydın), Journal of Middle Eastern and North African Studies, Vol. 12, September 2010.

“Agricultural Transformation and the Rural Labour Market in Turkey” (with İ. Tunalı), in Karapinar, B., F. Adaman and G. Ozertan (ed.) Rethinking Structural Reform in Turkish Agriculture: Beyond the World Bank’s Strategy, New York: Nova Science Publishers, 2010.

“Serbest Ticaret” (Free Trade) in Başkaya, Fikret ve Aydın Ördek (ed.) Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü (Dictionary of Economic Institutions and Concepts), Ankara: Maki Basın Yayın, 2008.

“Tekelci Kapitalizm” (Monopoly Capitalism) in Başkaya, Fikret ve Aydın Ördek (ed.) Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü (Dictionary of Economic Institutions and Concepts), Ankara: Maki Basın Yayın, 2008.

“The Gender Wage Gap in the Turkish Labor Market”(with R. Selim), LABOUR: Review of Labour Economics and Industrial Relations, 2007, Vol 21, No. 2. pp. 563-93.

“Women, Gender and Labor Migration and Remittances: Turkey” in Encylopedia of Women and Islamic Cultures, Vol. IV, ed. Joseph, S., et. al., Brill Academic Publishers, Leiden, 2007.

“Women, Gender and Development Discourses and Practices: Turkey” in Encylopedia of Women and Islamic Cultures, Vol. IV, ed. Joseph, S., et. al., Brill Academic Publishers, Leiden, 2007.

“Kamu Sektöründe Kadın-Erkek Ücret Eşitsizlikleri” (The Gender Wage Gap in the Public Sector) in Demet Bayraktar, Bersam Bolat, Ferhan Çebi (ed.) Sıtkı Gözlü’ye Armağan (with R. Selim), 2007.

“Ücretlerin Belirlenme Süreçleri” (Wage Determination Processes in the Turkish Labor Market) in Türkiye’de İşgücü Piyasası’nın Kurumsal Yapısı ve İşsizlik (The Structural Aspects of the Labor Market and Unemployment in Turkey), TÜSIAD, Istanbul. 2004.(in Turkish) (peer reviewed)

“The Role of Unemployment in Wage Determination: Further Evidence on the Wage Curve in Turkey” (with R. Selim), Applied Economics, 2003, V.35, i.14, pp. 1589-99.

“İşgücü Piyasasında Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıkları ve Mesleki Ayrımcılık” (The Gender Wage Gap and Occupational Segregation in the Labor Market in Turkey), in Bin Yılların Kavşağında Türkiye’nin Toplumsal Gerçekleri I (The Social Realities of Turkey at the Turn of the Millennium I), TekGıda İş (Labor Union), İstanbul. 2003.