Doç. Dr. Mehmet ERÇEK

MehmetErcek
Oda No:
 A208

Tel: 0212 2931300 (2006)

E-posta: ercekme_at_itu.edu.tr

Web Sitesi: www.akademi.itu.edu.tr/ercekme

Doktora Yaptığı Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi

Doktora Yaptığı Alan: İşletmeÖğretim Alanları:

 • Yönetim ve Organizasyon
 • Mühendislik Etiği
 • Stratejik Yönetim
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Bütünleşik Sistem Tasarımı

Araştırma Konuları :

 • Organizasyon Teorisi
 • Yönetimsel Bilginin Yayılımı
 • Yönetim Tarihi
 • Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
 • Kaynak ve Bilgi Tabanlı Strateji Kuramları

Yayınlarından Örnekler:

“Discursive Ambiguity, Professional Networks, and Peripheral Contexts: The Translation of Total Quality Management in Turkey, 1991–2002”, (with A. İşeri Say), International Studies of Management and Organization, 38 (4): 78-99, 2008/9.

“HRMization in Turkey: Expanding the Rhetoric Reality Debate in Space and Time”, International Journal of Human Resource Management, 17 (4): 648-672, 2006.

“Çeviri, Aktör Ağları ve Eksik/Öncül Kurumsallaşma: Türkiye’deki Mesleki Personel/İnsan Kaynakları Söyleminin Yeniden Kurgulanması, 1960-1999”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4 (2): 129-196, 2004.

“Vatandaş Kuruluş Kavramı: Türk Kuruluşları İyi Birer Vatandaş mı?” (with F. Küskü), Amme İdaresi Dergisi, 33(3):79-95, 1999.

Uzmanlık Alanları:

 • Aile işletmeleri
 • Çeşitlendirme
 • Histografi
 • Sosyal Ağlar
 • Söylem analizi
 • Stratejik Yönetim ve Planlama
 • Şirket Grupları
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Vaka Çalışması
 • Yeni Yönetim Uygulamalarının Yayılımı
 • Yönetim Yeniliklerinin Kabullenilmesi
MehmetErcek