Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖZTÜRK

OzgurOzturk
Oda No:
 A403

Tel: 0212 2931300 (2036)

E-posta:ozturkozg4 @ itu.edu.tr

Web Sitesi:

Doktora Yaptığı Üniversite: İstanbul Üniversitesi

Doktora Yaptığı Alan: Özel Hukuk

Öğretim Alanları:

 • İşletme Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • İş Hukuku

Araştırma Konuları :

 • Patent Hukuku
 • Fikri mülkiyet Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Teknoloji Transferleri
 • Ticaret Hukuku

Yayınlarından Örnekler:

“Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları”, Arıkan Yayınları, 2008.

“Note on the Banderole Decision of Enlarged Board of Supreme Court of Appeals on Criminal Matters” (with M.M. İnceoğlu), International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol.38, No.1, 2007.

“Rechtliche Rahmenbedingungen für den börslichen Erwerb ausländischer Aktien in der Türkei Mergers and Acquisitions in Emerging Markets Beispiel Türkei” (with V. Yanlı), (Eds. Pernsteiner, H. / Sümer, H.) Linz, 265-281, 2006.

Uzmanlık Alanları:

 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Stratejisi
 • Hukuk
 • Patent Kanunu ve Düzenlemeleri
 • Rekabet Hukuku
 • Ticaret Kanunu