Prof. Dr. Raziye SELİM

 

RaziyeSelim

Oda No: A405

Tel: 0212 2931300 (2081-2021)

E-posta: selimraziy@itu.edu.tr

Web Sitesi:

Doktora Yaptığı Üniversite: İTÜ

Doktora Yaptığı Alan: İşletme Mühendisliği


Öğretim Alanları:

  • İstatistik
  • Ekonometri
  • Gelişme İktisadı
  • Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

Araştırma Konuları :

  • Kişisel, Fonksiyonel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Araştırmaları
  • Ticari Serbestleşme ve Büyümenin Yoksulluk Etkileri
  • İşgücü Piyasası Ücret Farklılıkları

Yayınlarından Örnekler:

“Openness to Trade and the Poverty of Female-Headed Households in Turkey”,(Ö.Günçavdı ile birlikte), Dipak Basu (ed.),
Advances in Development Economics, 2009, 187-210.

“The Gender Wage Gap in the Turkish Labor Market”, (İ.İlkkaracan ile birlikte), Labour: Review of Labour Economics and Industrial
Relations, Vol 21, Issue 3, Sep 2007, 563-593.

“The Role of Unemployment in Wage Determination: Further Evidence on the Wage Curve from Turkey”,(İ.İlkkaracan ile birlikte),
Applied Economics, V35, i14, Sept 20, 2003, 1589-1598.

“Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme: Türkiye’de İller Düzeyinde Bir Ampirik İnceleme” (S. Küçükçifçi ile), İktisat, İşletme ve Finans, Yıl: 14, Sayı: 160, Temmuz 1999, s.41-47.

“Gelir Vergisinin 1960’dan Sonra Türkiye Kişisel Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi” (Ümit Şenesen ile), İktisat, İşletme ve Finans, Yıl:14, Sayı: 158, s.30-38, Mayıs 1999 .

“Türkiye Üniversite Dergilerinde Yayımlanan Çalışmalardaki Ekonometri Uygulamalarının Bir Değerlendirmesi” (G. Günlük-Şenesen ile), İktisat, İşletme ve Finans,, Yıl: 11, Sayı: 122, s.5-14, Mayıs 1996.

“Consumption Patterns of Turkish Urban and Rural Households in 1987” (Ü. Şenesen ile), METU Studies in Development, Vol.22, No.2, 207-220, 1995.

Uzmanlık Alanları:

  • Uygulamalı İktisat
  • Gelişmekte Olan Ülkeler
  • İşgücü Piyasası Politikaları