Prof.Dr. Suat KÜÇÜKÇİFÇİ

 

SuatKucukcifci

Oda No: A205

Tel: 0212 2931300 (2002)

E-posta: suat_at_itu.edu.tr

Web Sitesi:

Doktora Yaptığı Üniversite: İTÜ

Doktora Yaptığı Alan: İşletme Mühendisliği


Öğretim Alanları:

  • Olasılık Kuramı
  • Matematiksel İstatistik
  • Sosyal Bilimlerde Kantitatif Yöntemler
  • İktisatta Araştırma Yöntemleri
  • Endüstrilerarası İktisat

Araştırma Konuları :

  • Girdi-Çıktı Analizleri
  • Öncül Göstergeler Yöntemi
  • Bölgesel Gelir Dağılımı
  • Uygulamalı İstatistik

Yayınlarından Örnekler:

“Economic Growth Under Embargoes in North Cyprus: An Input-Output Analysis” (Ö. Günçavdı ile), Turkish Studies, V.10, No.3, September, 2009.

“KKTC Ekonomisinde Büyümenin Kaynakları ve İstihdam İmkanları” (Ö. Günçavdı ile), İktisat, İşletme ve Finans, Yıl 22, Sayı 250, 37-52, Ocak 2007.

“Financial Reforms and the Decomposition of Economic Growth: An Investigation of the Changing Role of the Financial Sector in Turkey” (Ö. Günçavdı ile), Review of Middle East Economics and Finance, V. 3, No: 1, 59-82, 2005.

“Türkiye Ekonomisinin Üretim ve İstihdam Yaratma Kapasitesi Üzerine Gözlemler” (Ö. Günçavdı ile), İktisat, İşletme ve Finans, Yıl 19, Sayı 216, 16-39, Mart 2004.

- “Adjustment, Stabilisation and the Analysis of the Employment Structure in Turkey: An Input-Output Approach” (Ö. Günçavdı ve A. McKay ile), Economics of Planning, V. 36, 315-331, 2003.

- “Türkiye’de Finansal Liberalleşme Sürecinin Başarımı ve Mali Kesim Üzerine Bir Değerlendirme” (Günçavdı Ö. ile), ODTÜ Gelişme Dergisi, V. 29, No.1-2, 87-107, 2002.

“Foreign Trade, Factor Intensity in an Open Developing Country: An Input-Output Analysis for Turkey” (Ö. Günçavdı ile), Russian & East European Finance and Trade, V. 37, No.1, 75-88, 2001.

“Açık Bir Ekonomide Sektörel Emek Yoğunluklarının Hesaplanması” (Ö. Günçavdı ile), ODTÜ Gelişme Dergisi, V. 27, No.1-2, 133-148, 2000.

“Türkiye Emek Piyasasının Yapısı ve İşsizlik” (H. Ansal H., Ö. Onaran, B. Z. Orbay ile), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, Kasım, 2000.

“Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme: Türkiye’de İller Düzeyinde Ampirik Bir İnceleme” (R. Selim ile), İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 14, Sayı 160, 41-47, Temmuz 1999.

“Decomposition of Structural Change into Technology and Price Components: Turkey 1973-1985” (G. Günlük-Şenesen ile), Economic Systems Research, V.6, No:2, 199-215, 1994.